edroga047Ponad 255 mln euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) zostanie zainwestowane w budowę odcinka drogi ekspresowej S5 Nowe Marzy - Bydgoszcz. Ponadto 64,6 mln euro z Funduszu Spójności pozwoli na budowę odcinka drogi S17 pomiędzy węzłami Zakręt i Lubelska łączącej Warszawę z Garwolinem.

 

- Po ukończeniu budowy te drogi stworzą nowe możliwości gospodarcze dla obywateli i przedsiębiorstw w Polsce, pobudzając przemysł, turystykę i handel - powiedziała komisarz ds. polityki regionalnej Corina Cretu. - Dzięki temu Polacy będą mogli skorzystać na skróceniu czasu podróży i poprawie bezpieczeństwa na drogach.

Oczekuje się, że prace nad obydwoma projektami zostaną zakończone w 2020 r. Inwestycje europejskie na tych dwóch drogach zostały już poczynione: na drodze S5 - centralnej części transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T - Unia Europejska zainwestowała już ponad 740 mln euro w latach 2014-2020, podczas gdy prace nad S17 są podejmowane w ramach inwestycji o łącznej wartości ponad 480 mln euro.

Źródło: KE

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.