IMG 0492Ul. 1 Maja w Gryfinie doczeka się gruntownego remontu. Dokładnie chodzi o odcinki od ul. Nadodrzańskiej do skrzyżowania z ul. Chrobrego i od skrzyżowania ul. Chrobrego do ul. Parkowej. Ważna drogowa inwestycja otrzyma mocny zastrzyk eurofunduszy. To ponad 2,5 mln zł.

 

Modernizacja ul. 1 Maja obejmie roboty przygotowawcze np. rozbiórkę nawierzchni czy murków, prace ziemne, a także działania drogowe jak wykonanie podłoża, ułożenie krawężników, położenie nowej nawierzchnia, montaż koszy czy nasadzenia zieleni. Zmiany mają pozwolić na poprawę stanu infrastruktury drogowej w strategicznych miejscach Gryfina. Z pewnością należą do nich okolice dworca PKP oraz nabrzeża miejskiego.

- To trudna inwestycja, bo budowa infrastruktury drogowej należy dość skomplikowanych i bez wątpienia kosztownych - przyznał marszałek województwa Olgierd Geblewicz.

Całość transportowej inwestycji kosztować będzie Starostwo Powiatowe w Gryfinie prawie 3,7 mln zł. Praca na prawie półkilometrowej części drogi zaplanowano od marca 2019 roku do grudnia 2020 roku.

- Nowa droga będzie wizytówkę miasta, bo powstanie przy ważnych instytucjach i urzędach - podkreśliła radna województwa Ewa Dudar.

- To inwestycja wymagająca ścisłej współpracy z władzami gminy - dodał starosta gryfiński Wojciech Konarski.

Źródło: UMWZ

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.