excavators 800996 960 720Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu podpisał umowę na zaprojektowanie i budowę obwodnicy Gostynia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 434. Wykonawcą będzie firma Strabag.

 

Rozpoczęcie prac budowlanych zaplanowano na marzec 2019 roku. Inwestycja będzie realizowana w podziale na dwie części:
- budowa odcinka ok. 1,82 km drogi łączącej obwodnicę z istniejącym układem drogowym w Gostyniu - skrzyżowaniem ulic Nad Kanią i Europejskiej,
- projekt i budowa ok. 6,6 km obwodnicy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 434 (poza korytarzem istniejącej drogi), w części północno-wschodniej miasta Gostyń

W ramach realizowanego kontraktu powstaną 4 obiekty inżynierskie: most nad rzeką Stara Kania, wiadukt nad linią kolejową, wiadukt nad DK nr 12 oraz przejście dla zwierząt na rowie Bodzewskim.

Przebudowane zostaną odcinki dróg gminnych i powiatowych na przecięciu z budowaną obwodnicą. Wykonane zostaną chodniki, przejścia dla pieszych na nowobudowanych drogach dojazdowych i przebudowywanych odcinkach dróg, a także ciągi pieszo-rowerowe, zatoki autobusowe oraz place do zawracania na drogach dojazdowych. W celu likwidacji kolizji przebudowana będzie również sieć nadziemnej i podziemnej infrastruktury (teletechicznej, energetycznej, wod-kan i gazowej.

Zadanie zostanie zrealizowane w ciągu 39 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Dzięki tej inwestycji miasto Gostyń leżące na przecięciu dwóch ważnych szlaków drogowych, DW nr 434 oraz DK nr 12, zyska nowoczesne rozwiązanie komunikacyjne usprawniające ruch i podnoszące bezpieczeństwo podróżnych. Obwodnica wyprowadzając ruch tranzytowy z miasta poprawi też komfort życia mieszkańców Gostynia.

Źródło: Strabag

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.