contentmap_plugin

edroga027W Katowicach podpisano umowę na budowę obwodnicy Myszkowa. Ponad 8-kilometrowa droga powstanie na południe od miasta. Umowa na  budowę zawarta z firmą Max Bögl Polska Sp. z o. o. opiewa na ponad 99,3 mln zł. Termin zakończenia budowy upływa 9 września 2018 r.

Prócz samej drogi, która stanowić będzie nowy przebieg DW 791, przebudowane będą elementy istniejącej infrastruktury technicznej i komunikacyjnej, odcinki dróg towarzyszących, ciągi pieszo-rowerowe i drogi towarzyszące. Obwodnica nie tylko odciąży centrum miasta od ruchu tranzytowego, ale skomunikuje z siecią drogową, powstającą na obrzeżach, strefę aktywności gospodarczej.

Włodzimierz Żak, burmistrz Myszkowa, wyjawił, że prowadzi już obiecujące rozmowy z inwestorami zainteresowanymi inwestycjami w strefie aktywności gospodarczej i obwodnica miasta jest istotnym atutem w tych rozmowach.

Zbigniew Tabor, dyrektor ZDW w Katowicach wskazał, że obwodnica Myszkowa wpisuje się w planowaną całkowitą przebudowę DW 791 od DK 1 do DW 78, co jest realizacją wskazań Unii Europejskiej, by fundusze unijne przeznaczać na odnowienie ważnych odcinków dróg łączących korytarze komunikacyjne o znaczeniu europejskim (tzw. TEN-T). Jest więc spora szansa, że budowa obwodnicy Myszkowa będzie dofinansowana z funduszy unijnych.

Źródło: ZDW w Katowicach

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.