edroga808GDDKiA podpisała umowę na opracowanie dokumentacji projektowej dla drogi S11 od Bobolic do Szczecinka o długości 24,5 km. Koncepcja programowa wraz z badaniami geologicznymi, a następnie projekt budowlany i projekty wykonawcze zostaną opracowane za ponad 6 miliona złotych. Dokumentacja ta pozwoli na uzyskanie decyzji ZRID.

 

- Budowa drogi S11 staje się faktem. Zagwarantowane są środki na realizację odcinka Koszalin-Bobolice oraz na przygotowanie wszystkich pozostałych odcinków tej drogi - powiedział podczas uroczystości podpisania umowy wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Paweł Szefernaker.

- S11 to bardzo ważna trasa w skali całego kraju, dlatego tak istotne jest, abyśmy domknęli jej realizację w naszym regionie – dodał wojewoda Tomasz Hinc.

– Podpisana umowa oznacza kontynuację procesu inwestycyjnego dla tego zadania, co umożliwi jeszcze podczas ważności decyzji środowiskowej złożyć wniosek o decyzję ZRID i starać się o środki na budowę tej drogi - wyjaśnia Łukasz Lendner, dyrektor GDDKiA O/Szczecin. Odcinek Bobolice - Szczecinek był ostatnim odcinkiem drogi S11, który nie był jeszcze objęty realizacją, bądź trwającym przygotowaniem w Zachodniopomorskiem.

S11 to droga będąca jednym z głównych szlaków komunikacyjnych Polski w układzie południkowym, łączy Śląsk przez Poznań z Pomorzem Środkowym. Obecnie na teranie województwa zachodniopomorskiego trwa budowa odcinka wspólnego przebiegu dróg S6 i S11 od Kołobrzegu do Koszalina oraz obwodnicy Szczecinka. Trwa również opracowywanie koncepcji programowej dla odcinka Koszalin-Bobolice, który jest przewidziany do realizacji w latach 2020-2023.

Odcinek drogi S11 Bobolice Szczecinek łączy planowany do realizacji w latach 2020-2023 w formule projektuj i buduj odcinek Koszalin - Bobolice ze znajdującą się w budowie obwodnicą Szczecinka. Ten fragment DK nr 11 ma długość 24,5 kilometrów. Na trasie zaplanowano 2 węzły drogowe: Wierzchowo i Szczecinek Północ. Droga przewidziana jest do realizacji jako dwujezdniowa droga ekspresowa o dwóch pasach ruchu w każdą stronę.

Źródło: GDDKiA

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.