edroga021Sprawne i bezpieczne dotarcie do celu – właśnie w tym pomoże 141,3 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Unijne dofinansowanie w ramach rozstrzygniętego konkursu uzyskały 24 projekty samorządowe, co pozwoli na inwestycje w prawie 150 km dróg. Na realizację prac jest czas do końca sierpnia 2018 roku.

Dobrze zaplanowana siatka komunikacyjna ułatwia dotarcie do firm, urzędów, punktów usługowych, czy też szkół. Oznacza także większy potencjał regionu do przyciągania inwestorów, a w efekcie możliwość tworzenia nowych miejsc pracy. Dlatego tak ważny jest rozwój transportu regionalnego, w czym pomogą fundusze z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Unijne wsparcie zainwestowane zostanie w drogi łączące się z trasami samochodowymi lub kolejowymi w obrębie Transeuropejskiej Sieci Transportowej (TEN-T). To z pozoru trudne określenie oznacza inwestycje w połączenia uznane za najważniejsze dla rozwoju państw członkowskich UE. Trasy mogą też prowadzić np. do portów lotniczych, centrów logistycznych, a także terenów inwestycyjnych.

- W obecnej perspektywie unijnej skupiamy się na zwiększaniu spójności sieci komunikacyjnej, zarówno drogowej jak i kolejowej, w co zainwestujemy ok. 1,5 mld zł. W ramach rozstrzygniętego ostatnio konkursu przebudowanych i wybudowanych zostanie prawie 150 km głównie powiatowych dróg. Część samorządów w ramach projektów zaplanowała również utworzenie ścieżek rowerowych. W sumie powstanie ich ponad 20 km – powiedział Mariusz Frankowski Dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.
    
Największe środki trafią do Siedlec na rozbudowę infrastruktury komunikacyjnej w ciągu ul. Rotmistrza W. Pileckiego. Blisko 39 mln zł zainwestowane zostanie w budowę tunelu od ul. Kilińskiego do ul. Składowej oraz kolejny etap prac nad śródmiejską obwodnicą. Na budowę obwodnicy unijne wsparcie przeznaczy również Gmina Wyszków, która otrzyma ponad 18 mln zł. Powiat Płoński zainwestuje prawie 17 mln zł w realizację aż siedmiu inwestycji, w tym m.in. przebudowę dróg powiatowych prowadzących z Baboszewa do Kucic oraz Szpondowa do Poczernina. Ponad 16 mln zł zasili projekty powiatu siedleckiego, obejmujące np. przebudowę drogi powiatowej na trasie Zbuczyn-Izdebki-Kosny i drogi krajowej nr 2. Prawie 10 mln zł trafi do powiatu łosickiego na projekty dotyczące, m.in. przebudowy ulicy Targowej w Łosicach. Powiat Ciechanowski zainwestuje natomiast prawie 7 mln zł w przebudowę dróg na odcinkach Ciechanów-Młock oraz Pniewo-Czeruchy. Unijne dofinansowanie uzyskały też projekty powiatów makowskiego, ostrołęckiego, mławskiego, węgrowskiego i sierpeckiego.

O RPO WM 2014-2020
Mazowsze ma zagwarantowane ponad 8 mld zł unijnego wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, skierowanego głównie do biznesu, administracji, sektora naukowego i organizacji pozarządowych. Za wydatkowanie środków odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Maksymalne dofinansowanie wynosi 80 procent wartości projektu. Na 2017 r. zaplanowano ponad 40 konkursów na przeszło 1,1 mld zł. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu.

Źródło: Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.