contentmap_plugin

IMG 0059W związku z przebudową zachodniej części węzła „Międzyrzecz Południe”, w ramach budowy drugiej jezdni obwodnicy Międzyrzecza, 1 sierpnia został zamknięty wyjazd z Międzyrzecza w kierunku Zielonej Góry oraz zjazd z Gorzowa Wielkopolskiego do Międzyrzecza.

Na czas zamknięcia węzła wprowadzona zostanie tymczasowa organizacja ruchu. Dla osób jadących z Zielonej Góry do Międzyrzecza najbliższym węzłem przez, który możliwy będzie zjazd to węzeł „Międzyrzecz Północ”. Kierowcy podróżujący od strony Gorzowa Wielkopolskiego, również będą musieli zjechać na węźle „Międzyrzecz Północ”, aby dostać się do Międzyrzecza.

Utrudnia na węźle mają potrwać do listopada 2016 br.

Prace budowlane prowadzone są również na obwodnicy Gorzowa Wielkopolskiego, gdzie również zamknięty jest węzeł „Gorzów Wlkp. Zachód”, oraz na odcinku od Sulechowa aż do Legnicy. Wszędzie tam wprowadzone zostały pewne ograniczenia lub zmieniona organizacja ruchu. Najwięcej ograniczeń jest na odcinkach, gdzie dobudowywana jest druga jezdnia. W wielu miejscach zawężona została szerokość pasa ruchu i wprowadzone ograniczenie prędkości do 60 km/h, ze względu np. na wyjazdy z budowy.

Źródło: GDDKiA O/Zielona Góra

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.