roboty drogowe23 stycznia, w ramach prac przygotowawczych budowy drogi ekspresowej S7 Napierki – Płońsk, rozpoczęła się wycinka drzew znajdujących się na terenie pasa drogowego DK 7 na odcinkach drogi między Strzegowem a Płońskiem oraz na terenie gminy Wieczfnia Kościelna.

 

Utrudnienia w ruchu będą polegać na zwężeniu jezdni i ograniczeniu prędkości do 60 km/h. Możliwa też będzie konieczność czasowego zablokowania pasa ruchu i wprowadzenie ruchu wahadłowego. Ruch pojazdów kierowany będzie wówczas przez uprawnionych pracowników. W celu zminimalizowania utrudnień w ruchu drogowym, prace będą przeprowadzane wzdłuż jednej krawędzi drogi w zakresie jednej gminy. Po ukończeniu wycinki po jednej stronie, prace zostaną przeniesione na drugą stronę drogi.

Harmonogram prac w poszczególnych gminach w kolejności z jaką planowane są roboty wraz z przewidywanym czasem ich realizacji:
1. Strzegowo, pow. mławski - 1 tydz.
2. Baboszewo pow. płoński – 2 tyg.
3. Glinojeck pow. ciechanowski - 1 tydz.
4. Płońsk, pow. płoński - 1 tydz.
5. Wieczfnia Kościelna, pow. mławski - 1 tydz.

Źródło: GDDKiA O/Olsztyn

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.