fot viaTOLLOd lipca 2011 roku do Krajowego Funduszu Drogowego wpłynęło ponad 5 mld zł z tytułu opłat drogowych, wniesionych drogą elektroniczną za pośrednictwem systemu viaTOLL oraz w sposób tradycyjny na płatnych odcinkach autostrad zarządzanych przez GDDKiA.

Aż 86% całkowitej kwoty uiszczonej drogą elektroniczną, pochodzi z opłat wniesionych przez polskich kierowców, którzy stanowią zdecydowaną większość użytkowników zarejestrowanych w systemie viaTOLL.  

Ze wszystkich dróg objętych elektronicznym systemem poboru opłat drogowych viaTOLL najwyższe wpływy wygenerowały autostrady. Od początku funkcjonowania systemu odnotowano na nich w sumie ponad 738 mln transakcji (przejazdów odcinkami płatnymi), w ramach których pobrano ponad 2,32 mld zł (53% całkowitej sumy uiszczonej w ramach poboru elektronicznego). Na tę kwotę składają się opłaty wniesione zarówno przez kierowców samochodów ciężkich, jak i kierowców pojazdów lekkich korzystających z usługi viaAUTO.

Natomiast najwięcej, bo aż 1,25 mld transakcji odnotowano na drogach krajowych. Mimo to, całkowita wysokość wpływów z poboru opłat na tych odcinkach wyniosła "zaledwie" 611,5 mln zł (14% wszystkich wpływów z opłaty elektronicznej). Wynika to z faktu, że stawki opłaty elektronicznej za podróżowanie drogami krajowymi są niższe niż stawki za przejazd autostradami i drogami ekspresowymi. Dla porównania, na drogach ekspresowych odnotowano łącznie blisko 930 mln transakcji, w ramach których pobrano ponad 1,45 mld zł (33% wpływów za pośrednictwem systemu viaTOLL).

Najbardziej dochodową drogą w systemie viaTOLL pozostaje autostrada A4 Bielany Wrocławskie – Sośnica. Tylko w okresie od 1 kwietnia do 30 września 2015 r. użytkownicy tego odcinka zapłacili na rzecz KFD ponad 200 mln zł. W tym samym czasie kierowcy korzystający z płatnego odcinka drogi ekspresowej S8 wnieśli opłaty w wysokości 106 mln zł, a podróżujący autostradą A2 Konin – Stryków – w wysokości ponad 79 mln zł.

Źródło: viaTOLL

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.