zebra crossing 1242780 960 720Mieszkańcy Bydgoszczy wybrali najlepsze projekty, które trafią do realizacji w tym roku w oparciu o Bydgoski Budżet Obywatelski. Na osiedlu Tatrzańskim najwięcej głosów zyskały projekty doświetlenia przejść dla pieszych, budowy „łąki miejskiej” i wyniesionego skrzyżowania. Na inwestycje zarezerwowana została kwota ponad 650 tysięcy złotych.

 

Największą liczbę głosów zdobył pomysł doświetlenia przejść dla pieszych w ciągu ulicy Pelplińskiej. Wnioskodawcy zaproponowali przejścia przy pętli autobusowej Tatrzańskie, Derdowskiego, Jarużyńskiej, Lawinowej czy Taterników. Ponadto projekt zakłada m.in. ustawienie oświetlenia kierunkowego na przejście i chodnik, które sprawi, że piesi będą lepiej widoczni dla zmotoryzowanych.

Drugim zadaniem z największą ilością oddanych głosów był projekt zagospodarowania skweru zieleni za orlikiem i miasteczkiem rowerowym, w bliskim położeniu projektowanego basenu oraz górek fordońskich na łąkę miejską. Zadanie polega na wyrównaniu terenu, zasianiu trawy i nasadzeniu drzew lub krzewów. Dodatkowo wnioskodawcy zaproponowali, aby teren łąki miejskiej ogrodzić i udostępnić miejsce do samodzielnego grillowania, postawić kosze na śmieci.

Kolejnym zadaniem jest budowa wyniesionego skrzyżowania ulic Lawinowej i Zbójnickiej. Jest to skrzyżowanie równorzędne, na którym cześć kierujących nie respektuje zasady pierwszeństwa z prawej, a zdecydowana większość kierujących przekracza dozwoloną prędkość. Wyniesione skrzyżowanie stosuje się, aby uspokoić ruch. Charakteryzuje się ono podniesieniem tarczy skrzyżowania do poziomu chodników przy jezdni.

W ramach ubiegłorocznej edycji BBO pod głosowanie trafiły 264 zadania. Do realizacji przewidzianych jest co najmniej 49 projektów z największą liczbą głosów. Po skorygowaniu zakresu jeszcze kilkunastu zadań powstaną szanse na ich wykonanie także w 2019 roku. Na realizację wszystkich zadań miasto zabezpieczyło 13,3 mln zł.

Źródło: UM Bydgoszcz

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.