ASFALT7 sierpnia w Bydgoszczy rozpoczną się prace przy remoncie kolejnego odcinka ulicy Pod Skarpą od Jasinieckiej do Matki Teresy z Kalkuty. W poprzednich latach przebudowano odcinek od ul. Armii Krajowej do Jasinieckiej i zbudowano od podstaw nową ulicę Matki Teresy z Kalkuty. Po zakończeniu tegorocznego zadania, cała trasa łącząca Nowy Fordon z Myślęcinkiem będzie miała odnowioną nawierzchnię.

 

Prace na ul. Pod Skarpą będą polegały na usunięciu starej nawierzchni i ułożeniu nowej warstwy ścieralnej. Poza tym przebudowane zostaną progi zwalniające. Będą pozwalały na wygodny przejazd autobusom. Podobne rozwiązanie zastosowano w ubiegłym roku na przebudowanym odcinku ul. Zamczysko. Dodatkowo wprowadzone zostaną też wyspy spowalniające ruch. Wszystko po to, aby ulica Pod Skarpą, która jest wykorzystywana również przez pieszych, a nie ma możliwości jej poszerzenia, stała się bezpieczniejsza.

W trakcie prac remontowany odcinek ulicy Pod Skarpą będzie nieprzejezdny. Wytyczony będzie krótki objazd nową ulicą Trybowskiego biegnąca równolegle do ul. Pod Skarpą. Zmiany będą dotyczyć też komunikacji publicznej.

Prace zajmą około 2 miesięcy. W poprzednich latach przebudowano pozostałe odcinki ulic Zamczysko i Pod Skarpą, które stanowią wygodne połączenie Nowego Fordonu z Myślęcinkiem. Poza tym od podstaw zbudowano ulice Matki Teresy z Kalkuty. Realizacja tych zadań o wartości ponad 10 mln zł pozwoliła również wprowadzić autobusy komunikacji miejskiej na osiedle Eskulapa.

W tym roku - na remonty ulic i poprawę obsługi terenów inwestycyjnych - łącznie zarezerwowano 12 mln złotych. W pierwszej kolejności Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej zlecił prace na 5 odcinkach ulic. Oprócz ulicy Pod Skarpą remontowane będą:
- ul. Wojska Polskiego (od ul. Chemicznej do Baczyńskiego),
- ul. Toruńskiej ( od ul. Spokojnej do ronda Toruńskiego),
- ul. Gajowej (od ul. Fordońskiej do Curie-Skłodowskiej),
- ul. Szpitalnej (od mjr. Hubala-Dobrzańskiego do Wojska Polskiego).

Źródło: UM Bydgoszcz

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.