edroga151Rozpoczęła się budowa tymczasowego przejścia dla pieszych, z którego będzie można korzystać podczas rozbiórki i budowy nowego mostu w ciągu ul. Wrocławskiej. Przejazd samochodami nie będzie możliwy.

 

Ponieważ obecny most nad Kłodnicą - w ciągu ul. Wrocławskiej - nie spełnia norm technicznych, zostanie rozebrany. W jego miejscu powstanie nowy, o ramowej konstrukcji i nośności do 50 ton. Jak zapewnia Zarząd Dróg Miejskich, który realizuje inwestycję, mimo wielu zmian obiekt wizualnie zachowa swój wygląd i charakter.

Podczas remontu mostu zostanie zachowany ruch pieszych. Będą się mogli poruszać specjalną kładką, powstającą po stronie ulic Banacha i Zimnej Wody. Nie będzie jednak możliwy ruch samochodowy – szczegółową organizację objazdów oraz termin zamknięcia ul. Wrocławskiej dla ruchu kołowego ustali wykonawca.

Zakres prac obejmie też przebudowę odcinka ul. Wrocławskiej (na dojeździe do mostu) oraz odcinka ul. Częstochowskiej obejmującego skrzyżowanie z ul. Konarskiego, Zimnej Wody i Kłodnicką. Zostanie także uporządkowane i umocnione koryto rzeki, co poprawi jej przepływ, szczególnie podczas intensywnych opadów deszczu.

– Szacowany koszt inwestycji to około 9 milionów zł. W całości zostanie sfinansowana z miejskiego budżetu – mówi Jadwiga Jagiełło-Stiborska, rzecznik prasowy Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, przejazd nowym mostem będzie możliwy w 2020 r.

Źródło: UM Gliwice

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.