DSC01219Na trasie głównej obwodnicy Inowrocławia (DK nr 15/ DK nr 25) trwają prace odbiorowe, prowadzone przez odpowiednie służby i pracowników GDDKiA. Mają one na celu jak najszybsze udostępnienie kierowcom tej trasy.

Przeprowadzany jest też audyt z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego. Pozytywne zakończenie wszystkich tych prac, pozwoli na uzyskanie pozwolenia na użytkowanie i jak najszybsze udostepnienie kierowcom tej trasy.

Odbór toczy się na głównym odcinku obwodnicy o długości 19 km, omijający Inowrocław od strony wschodniej. Trasa znacznie skróci czas przejazdu kierowców jadących na trasie Toruń – Poznań. Ograniczy też natężenie ruchu w mieście i przyczyni się do podniesienia jakości życia jego mieszkańców. W ramach inwestycji wybudowano 3 węzły drogowe („Latkowo”, „Jacewo” i „Tupadły” ), kilkanaście obiektów inżynierskich, a także przebudowano istniejącą sieć drogową, wybudowano chodniki i zatoki autobusowe.

***
Drugi etap obwodnicy to będzie łącznik pomiędzy DK nr 15 i DK nr 25. W ten sposób wyprowadzony zostanie też ruch tranzytowy na trasie DK nr 25 pomiędzy Bydgoszczą i Koninem. 5-kilometrowa trasa połączy się z wybudowanym już odcinkiem obwodnicy i ominie miasto od północy. Inwestycja zakłada budowę 1 węzła drogowego („Sławęcinek”), obiektów inżynierskich, a także przebudowę istniejącej sieci drogowej, budowę chodników i zatok autobusowych. W ramach prac wykonane zostaną również urządzenia ochrony środowiska.

Źródło: GDDKiA

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.