contentmap_plugin

1Dwa razy więcej miejsc postojowych, szerszy pas zieleni, a także znaczne usprawnienie ruchu – oto efekty zakończonego właśnie remontu ul. Lewartowskiego.

 

2Remont prowadzony był dwuetapowo na odcinku od ul. Karmelickiej do ul. Zamenhofa. W pierwszej kolejności powstała zatoka do parkowania prostopadłego, oferująca 30 dodatkowych miejsc. Powyższe rozwiązanie, w połączeniu z już obowiązującym zakazem ruchu autokarów, znacznie zwiększyło przepustowość ulicy. Drugi etap objął poszerzenie terenu zieleni o przestrzeń uzyskaną w wyniku zwężenia sąsiedniego chodnika do szerokości zapewniającej swobodne przejście. Okoliczna zieleń została ponadto wzbogacona o 1820 krzewów – wśród posadzonych roślin znalazły się cisy oraz róże. Chodniki, o łącznej powierzchni ok. 1900 m2, wykonano z płyt betonowych 50 cm x 50 cm. W ramach remontu zmodernizowano również system odprowadzania wody, a także zainstalowano nowoczesne oprawy typu LED na trzynastu latarniach.

Pierwsze prace projektowe związane z remontem ul. Lewartowskiego rozpoczęły się już w 2011 r. Koncepcja od początku wzbudzała wiele emocji. Część mieszkańców upatrywała w niej rozwiązania licznych problemów komunikacyjnych, wynikających z bliskiego sąsiedztwa Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Krążenie w poszukiwaniu wolnych miejsc oraz niebezpieczne manewrowanie wokół autokarów pozostawionych na wąskiej ulicy (czasem nawet z włączonymi silnikami) znacznie utrudniały codzienne funkcjonowanie. Odmienne zdanie prezentowały osoby obawiające się zwiększenia ruchu samochodowego oraz wpływu remontu na otaczającą zieleń. Zarząd Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, wsłuchując się w głos obu grup mieszkańców, postanowił wypracować kompromis, dzięki któremu nie tylko udało się rozwiązać problemy komunikacyjne, ale również utrzymano dotychczasowy bilans zieleni.

Całkowity koszt przeprowadzonych prac wyniósł ponad 1,3 mln zł. Za realizację remontu odpowiadał Zarząd Terenów Publicznych.

Źródło: UM Warszawa

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.