uzyczenie wag3Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy użyczył Wojewódzkiemu Inspektoratowi Transportu Drogowego dwa komplety nowoczesnych urządzeń do ważenia ciężarówek. Przeciążone pojazdy stanowią zagrożenia dla innych uczestników ruchu i konstrukcji jezdni.

Nowe wagi ułatwią prowadzenie kontroli pracownikom Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego. Do tej pory funkcjonariusze mieli do dyspozycji 5 kompletów  urządzeń, które najczęściej wykorzystywane były na drogach krajowych. Dwa dodatkowe zestawy wag pozwolą częściej kontrolować sieć drogową, ze szczególnym uwzględniłem tras wojewódzkich.  

W ostatnich latach z wykorzystaniem funduszy unijnych przebudowanych zostało blisko 300 kilometrów wojewódzkich tras. W tym roku z Regionalnego Programu-Operacyjnego rozpoczęła się natomiast modernizacja pakietu 14 dróg o łącznej długości ponad 350 kilometrów. Pięć inwestycji zostało już uruchomionych. Wszystkie drogi są modernizowane z myślą o przenoszeniu coraz większych obciążeń - do 10 ton na oś. Jednak nawet nowa jezdnia może zostać uszkodzona jeśli, będą z niej korzystać przeciążone pojazdy. Wpływ jednego tira na konstrukcję drogi jest porównywalny z przejazdem ponad 160 tysięcy pojazdów osobowych. Jeśli ciężarówka będzie przeciążona, jezdnia ulega przyspieszonej degradacji, np. powstają spękania, koleiny. Przeładowane pojazdy stanowią też zagrożenie dla innych uczestników ruchu. Zachwiana może być ich statyka oraz funkcjonowanie ważnych układów, np. hamulcowego). Stąd tak istotne jest kontrolowanie wagi pojazdów.

uzyczenie wag4Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy w ostatnich latach wdrożył pakiet działań związanych z lepszą ochroną dróg przed przeciążonymi pojazdami. Wybudowanych zostało 9 miejsc do ważenia pojazdów. Każda z budowanych obecnie nowych dróg ma również zaprojektowane takie rozwiązanie. Punkty do ważenia tirów powstaną pod Żninem na drodze nr 251, w Płazowie na drodze nr 240, w Cepnie na DW nr 548, w Kamieniu Kotowym przy skrzyżowaniu dróg nr 541 i 559, a punkt w Kruszynie na DW nr 265 zostanie dostosowany do modernizowanej trasy. Planowane są też kolejne miejsce do ważenia pojazdów m.in. na drodze wojewódzkiej nr 254 z podbydgoskiej Brzozy do Mogilna oraz na trasie nr 252 łączącej Inowrocław z Włocławkiem.

W 2012 roku zbudowany został system preselekcji wagowej na trzech trasach wojewódzkich (DW nr 251 w Kościelcu pod Inowrocławiem, DW nr 241 w Kcyni oraz DW nr 552 w Papowie Toruńskim). Dzięki kamerom zamontowanym nad jezdnią oraz specjalnym listwom pomiarowym rejestrowane i wstępnie ważone są wszystkie pojazdy. Dostęp do danych posiadają pracownicy Wojewódzkiej Inspekcji Drogowej, dzięki czemu mogą łatwiej typować pojazdy do szczegółowych kontroli na znajdujących się w okolicy wagach stacjonarnych. Obserwację ruchu ułatwia też od 2014 roku 47 kamer, wchodzących w skład systemu elektronicznej ewidencji dróg wojewódzkich.

Na bieżąco oceniany jest stan dróg, na których dopiero zaplanowane remonty. W razie konieczności wprowadzane są zmiany w organizacji ruchu. Urząd Marszałkowski współfinansuje też budowę obwodnic, które pozwalają wyprowadzić ruch tranzytowy na obrzeża miast.

Źródło: ZDW w Bydgoszczy

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.