edroga1011Prezydent Świnoujścia Janusz Żmurkiewicz wezwał konsorcjum Astaldi S.p.A do podpisania umowy na budowę tunelu pod Świną w najbliższy piątek, 3 sierpnia 2018 r. Jeżeli firma nie stawi się w tym terminie oraz nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, będzie to przez miasto potraktowane jako odmowa podpisania umowy, co z kolei skutkować będzie zatrzymaniem 10 mln wadium.

 

Pierwotnie data podpisania umowy wyznaczona była na 5 lipca 2018 r. Jednak włoskie konsorcjum Astaldi poprosiło najpierw o 2 tygodnie zwłoki, a później do końca lipca, zapewniając że do tego czasu otrzyma gwarancje bankowe jako zabezpieczenie należytego wykonania inwestycji.

Termin jednak upłynął, a firma nie przedłożyła wymaganych gwarancji, ani żadnych innych wyjaśnień.

- Jeśli w najbliższy piątek Astaldi nie stawi się, aby podpisać umowę i nie przedłoży gwarancji, wówczas wadium w wysokości 10 mln złotych przejdzie na rzecz miasta, a my w przyszłym tygodniu zaprosimy do podpisania umowy konsorcjum, którego liderem jest firma Porr S.A – dodaje zastępca prezydenta Barbara Michalska.

Konsorcjum Astaldi w przetargu zaproponowało cenę 727 mln złotych. Natomiast konsorcjum Porr – 793 mln złotych.

Źródło: UM Świnoujście

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.