contentmap_plugin

lipnik5Ważna część komunikacyjnego połączenia pomiędzy Szczecinem i Stargardem czeka kompleksowa modernizacja. Przebudowany zostanie odcinek drogi powiatowej od węzła Stargard Zachód drogi krajowej S10 do Lipnika. Inwestycja może liczyć na unijne wsparcie, które otrzyma powiat Stargardzki.

 

Remont drogi powiatowej nr 1704Z został wpisany na listę ważnych inwestycji w regionie. Blisko kilometrowy odcinek infrastruktury Stargard Zachód - Lipnik stanowi główne połączenie ze stolica regionu, z siecią TEN-T, jak i terenami Stargardzkiego Parku Przemysłowego oraz Parku Nowoczesnych Technologii.

- Wszyscy jesteśmy zadowoleni z podpisania tej właśnie umowy, bowiem dofinansowanie inwestycji w gminne i powiatowe drogi z Regionalnego Programu Operacyjnego jest trudne. Pierwotnie Unia Europejska zakłada, że wsparcie będą mogły otrzymać tylko modernizacje infrastruktury tego typu na szczeblu krajowym i wojewódzkim, ale udało się do zmiany tej decyzji. Wiem jak wielka jest skala potrzeb w tym zakresie, dlatego na początku wdrażania bieżącej unijnej perspektywy rozmawiałem ze starostami Pomorza Zachodniego, aby wybrać najistotniejsze dla nich transportowe połączenia. Nie ma wątpliwości, że trasa Stargard Zachód-Lipnik do takich przedsięwzięć należy. To droga o ogromnym natężeniu ruchu, która dodatkowo wymaga poprawy jej przepustowości i stanu bezpieczeństwa - przekonywał zachodniopomorski marszałek Olgierd Geblewicz.

Modernizacja obejmie wymianę nawierzchni, oczyszczenie rowów i wzmocnienie skarp przy trasie, położenie nowych chodników wraz ze ścieżką rowerową, powstanie zatok autobusowych i parkingów oraz przebudowę w rondo skrzyżowania w samym Lipniku. Koszt prac to ostatecznie 8,4 mln zł, z czego unijna pomoc Urzędu Marszałkowskiego wyniesie 3 mln zł. Prace mają się zakończyć się najpóźniej do grudnia br., choć istnieje szansa, że będzie to nawet październik.

- Punktem kulminacyjnym inwestycji będzie budowa ronda w Lipniku. Powinno to nastąpić w połowie lipca, co wiązać się będzie z wyłączeniem użytkowania trasy na około miesiąc. W tym czasie zorganizowane zostaną objazdy - przyznał dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Stargardzie Ryszard Hadryś.

Przebudowa trasy w tak ważnym miejscu dla powiatu stargardzkiego oraz województwa ma sprawić, że w niedalekiej przyszłości będzie w nim bezpieczniej, wygodniej i mniej kolizyjnie. Inwestycja zwiększa ponadto dostępność infrastruktury np. do portu w Szczecinie, przejść granicznych w Kołbaskowie czy Lubieszynie oraz ułatwia komunikację z mającym powstać w Stargardzie Zintegrowanym Centrum Przesiadkowym.

- To rzeczywiście strategiczna droga dla powiatu stargardzkiego, Stargardu i regionu z przebudową skrzyżowania, które zwiększy jej przepustowość oraz polepszy stan bezpieczeństwa. Cieszy nas, że modernizację infrastruktury wesprą unijne fundusze Programu Regionalnego - zaznaczyła starosta stargardzka Iwona Wiśniewska. - Dziś nie jest łatwo prowadzić takie inwestycje ze względu na dostęp do wykonawców robót. To m.in. sprawiło, że koszt przebudowy wzrósł z 7,5 do 8,4 mln zł - wyjaśniał z kolei wicestarosta Waldemar Gil.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.