edroga00129 kwietnia otwarty został węzeł Nadarzyn w ciągu S8 Przeszkoda - Paszków. Dostępne są dla kierowców wszystkie łącznice, a więc można zjechać i wjechać na S8 w kierunku Warszawy i Wrocławia. To duże ułatwienie komunikacyjne dla mieszkańców Nadarzyna i okolicznych miejscowości.

 

Uruchomiona została również ulica Kościelna i droga lokalna w ciągu DW 720, jak również ronda i droga węzłowa je łącząca zlokalizowane po obu stronach S8.

Za sprawą odkrytego podczas prac cmentarza w Nadarzynie, na którego przebadanie archeolodzy potrzebowali blisko 7 miesięcy, wydłużony został czas na ukończenie inwestycji.

Planowany termin zakończenia prac na odcinku Radziejowice – Przeszkoda (długość 9,9 km) to lipiec bieżącego roku. Wykonawcą jest Strabag Infrastruktura Południe, a wartość kontraktu to 306,9 mln zł. Umowę podpisano w lutym 2016 r. Odcinek Przeszkoda – Paszków (11,6 km) realizuje firma Intercor, wartość kontraktu to 436,65 mln zł. Umowę podpisano w czerwcu 2015 r., a termin zakończenia robót to sierpień br.

Źródło: GDDKiA

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.