edroga001Więcbork dołączy wkrótce do miast, w których dzięki budowie obwodnic wyprowadzono poza centrum uciążliwy dla mieszkańców tranzyt pojazdów. Możliwe warianty planów budowy będą konsultowane z mieszkańcami.

 

- Zbudowaliśmy już 8 takich tras. Zależy nam, by obwodnica Więcborka była kolejną, która powstanie w regionie. Korzyści z realizacji inwestycji odczuwają zarówno kierowcy, jak i mieszkańcy miasta. Budowę obwodnic ujęliśmy w naszym Kujawsko-Pomorskim Planie Spójności Komunikacji Kolejowej i Drogowej. Chcemy na ten cel wykorzystać fundusze unijne – mówi marszałek województwa Piotr Całbecki.

Projekt koncepcyjny wskaże co najmniej cztery warianty budowy (w tym jeden bezinwestycyjny), uwzględniające istniejący i planowany sposób zagospodarowania terenu. Projekt będzie podstawą dla prac projektowych oraz starań o uzyskanie ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia. Wykonawca inwestycji przygotuje również koncepcję organizacji ruchu.

Trasa ma ominąć Więcbork od strony zachodniej i będzie skomunikowana z wszystkimi drogami wojewódzkimi krzyżującymi się w Więcborku (droga nr 189 – kierunek Złotów, droga nr 241 - kierunki Nakło nad Notecią i Sępólno Krajeńskie oraz droga nr 242 – kierunek Wyrzysk). W ramach prac nad koncepcją odbędą się konsultacje społeczne z przedstawicielami władz lokalnych oraz mieszkańcami.

Trwa wybór wykonawcy inwestycji. Realizacją zadania zainteresowanych jest 6 podmiotów, które wyceniły wartość prac projektowych na kwoty od ok. 170 tysięcy do miliona złotych. Przygotowanie opracowania i uzyskanie decyzji środowiskowej zajmie około 20 miesięcy.
Urząd Marszałkowski w ostatnich latach zapewnił środki niezbędne do budowy 8 obwodnic.

Inwestycje zostały zrealizowane w:
• Brodnicy (długość - 2,5 km, koszt -50 mln zł),
• Chełmnie (3,7 km, 14 mln zł)
• Janikowie (2,6 km, 21 mln zł)
• Mroczy (4,2km, 19 mln zł)
• Nakle nad Notecią (2,3 km, 64 mln)
• Mogilnie (5,0km, 31 mln zł)
• Pakości (1,9 km, 7 mln zł)
• Płazowej (1,7km, 7 mln zł)

Koszt wszystkich inwestycji to ponad 200 milionów złotych. Zadania były współfinansowane przez samorządy lokalne.

Ważne liczby:
• 6 tysięcy pojazdów na dobę przejeżdża średnio przez Więcbork
• 3 warianty przebiegu obwodnicy przygotują projektanci
• od 3 do 5 kilometrów długości liczyć ma nowa trasa

W sierpniu tego roku w Więcborku odbyło się oficjalne otwarcie nowego ronda na skrzyżowaniu dróg wojewódzkich nr 241 i 242. Sfinansowana przez samorząd województwa inwestycja, której koszt wyniósł blisko 2 miliony złotych, zdecydowanie poprawiła bezpieczeństwo i płynność ruchu w tym rejonie.

Źródło: ZDW w Bydgoszczy

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.