contentmap_plugin

L1070384W czerwcu zakończy się budowa nowej kładki nad przesmykiem łączącym Jeziora Mikołajskie i Tałty w Mikołajkach. W ostatnich dniach zmontowany został pomost nowej konstrukcji, który podwieszano do efektownego, pochylonego pylonu.

W ciągu najbliższego miesiąca planowane są jeszcze prace związane z rozbiórką starego pomostu oraz tymczasowych podpór. Nowa konstrukcja zostanie też zabezpieczona przed korozją, a na nawierzchni ułożona zostanie specjalna nawierzchnia żywic. To wyjątkowo trwały i estetyczny materiał. Pod pomostem ułożone zostaną również instalacje elektryczne oraz elementy systemu odwodnienia. Na koniec obiekt będzie efektownie podświetlany. W czerwcu zamontowane zostaną z obu stron przeprawy windy umożliwiające korzystanie z obiektu osobom niepełnosprawnym. Trwają również prace przy montażu barier na schodach prowadzących do kładki

Nowy pylon tworzą dwa elementy przypominające dwie pochylone litery „I”. Pomost z pylonem łączy 7 par want. Konstrukcja, w porównaniu ze starą przeprawą, ma większe światło pomiędzy lustrem wody a pomostem, co umożliwi swobodne przepływanie większym jednostkom.

L1070386L1070387
Inwestycja jest jedną z pierwszych inwestycji na Warmii i Mazurach finansowanych z nowej perspektywy unijnej. Jej koszt to ponad 6 mln zł.

Źródło: Gotowski

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.