edroga115GDDKiA przekazała do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej ogłoszenie o zamówieniu dotyczące budowy pozostałych dwóch odcinków drogi ekspresowej S14 na terenie województwa łódzkiego. Inwestycja obejmuje dwa odcinki realizacyjne: węzeł Lublinek – węzeł Łódź Teofilów i węzeł Łódź Teofilów – Słowik i będzie realizowana w formule „projektuj/optymalizuj i buduj”.

Przyszły wykonawca otrzyma projekt, decyzję ZRID, przygotowaną wcześniej dokumentację oraz PFU i na tej podstawie będzie mógł zrealizować zadanie. Będzie ono polegało na przygotowaniu niezbędnej dokumentacji technicznej i projektowej i wybudowaniu odcinka drogi ekspresowej o łącznej długości do 28,5 km.

7 maja 2012 roku podpisana została umowa na wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi ekspresowej S14, nazwanej „Zachodnią Obwodnicą Łodzi i Zgierza”. 8 października i 18 listopada 2015 r. wojewoda łódzki wydał decyzje zezwalające na realizację tej inwestycji drogowej (ZRID). Ogłoszono też przetarg na budowę opisywanego odcinka S14, jednak ze względu na fakt, że wszystkie 18 ofert na obydwa odcinki znacznie przekraczały kosztorys inwestorski, przetarg został unieważniony.

Zakres przetargu, łącznie dla dwóch odcinków, obejmuje między innymi: budowę dwujezdniowej trasy o nawierzchni bitumicznej wraz z przynależną infrastrukturą techniczną, w tym: węzłów drogowych, budowę kilkudziesięciu wiaduktów i mostów, przebudowę odcinków dróg istniejących w zakresie kolizji z drogą ekspresową, budowę urządzeń ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz likwidację licznych kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną (taką jak: sieci wodno-kanalizacyjne, gazowe, elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, urządzenia melioracyjne itp.)

Budowa tego odcinka drogi ekspresowej S14 jest niesłychanie ważna, zarówno z punktu widzenia strategii transportowej w regionie, jak i dla całego transportu krajowego. Pełna obwodnica zdecydowanie poprawi warunki życia mieszkańców: Łodzi, Pabianic, Zgierza, Konstantynowa Łódzkiego i Aleksandrowa Łódzkiego, a także skróci czas przejazdu przez centrum kraju, poprawiając jednocześnie bezpieczeństwo podróżowania.

Źródło: GDDKiA

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.