kartuskaDo Ministerstwa Infrastruktury został złożony wniosek o przyznanie środków z budżetu państwa na rozbudowę ul. Kartuskiej w Gdańsku, od ul. Otomińskiej do Nowatorów. Wysokość wnioskowanej kwoty to 14,735 mln zł. Koszt inwestycji w roku 2020 wyniesie 29,47 mln zł.

 

- Staramy się o otrzymanie połowy tej kwoty, czyli 14,735 mln zł. Trzymajmy kciuki, żeby odpowiedź z ministerstwa była pozytywna. Nie czekamy jednak z założonymi rękoma i kilka dni temu ogłosiliśmy przetarg na realizację tej rozbudowy – mówi Aleksandra Dulkiewicz, prezydent miasta.

Miasto Gdańsk wystąpiło do Ministerstwa Infrastruktury z wnioskiem o przyznanie subwencji ogólnej w wysokości do 14,735 mln zł na realizację inwestycji w 2020 r. W ramach projektu „Rozbudowa ul. Kartuskiej w Gdańsku, etap I odcinek od ul. Otomińskiej do Nowatorów” będzie realizowana:
- rozszerzenie ulicy Kartuskiej na wspomnianym odcinku,
- rozbudowa i budowa skrzyżowań ul. Kartuskiej z drogami poprzecznymi wraz z rozbudową tych dróg w niezbędnym zakresie,
- budowa dróg serwisowych do obsługi terenów przylegających do ul. Kartuskiej,
- rozbudowa i budowa ulic poprzecznych w dostosowaniu do nowego układu komunikacyjnego ul. Kartuskiej: ul. Inżynierska, ul. Nowa Inżynierska, ul. Fabryczna oraz drogi zapewniające spójność układu komunikacyjnego.

Prace rozpoczną się w pierwszym kwartale tego roku, natomiast I etap inwestycji zostanie zakończony na przełomie 2021/2022r. Koszt realizacji zadania „Rozbudowa ul. Kartuskiej na odcinku od ul. Otomińskiej do granicy m. Gdańska”, etap I – odcinek od ul. Otomińskiej do ul. Nowatorów to w 29,47 mln zł (2020) i 29 mln zł (2021), łącznie – 58,47 mln zł.

Źródło: UM Gdańsk

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.