roboty drogoweRozpoczyna się przebudowa mostów Pomorskich we Wrocławiu. Prace ruszają w sobotę 7 marca. W ramach tej wielkiej inwestycji wykonawca przebuduje trzy mosty: Północny, Środkowy i Południowy. Zmienią się również ulicę w ich obrębie, skrzyżowanie z ul. Księcia Witolda, powstaną nowe chodniki, torowisko tramwajowe i sieci podziemne. Pojawi się nowe oświetlenie i nowy przystanek tramwajowy. Prace zaplanowano na 36 miesięcy. Według harmonogramu remont trzech mostów Pomorskich ma trwać 36 miesięcy.

 

– Wykonawca rozpocznie intensywne prace od mostu Północnego. Będą to na początku roboty związane z rozbiórką istniejącej nawierzchni przeprawy. Cała przebudowa mostów jest zaplanowana co prawda na 36 miesięcy, zrobimy jednak wszystko, aby zakończyć ją jak najszybciej – zapewnia Wojciech Kaim, kierownik projektu z Wrocławskich Inwestycji.

Podczas przebudowy najbardziej zmieni się najstarszy z mostów, Południowy, z którego znikną rury ciepłownicze. Pod nadzorem konserwatora zabytków wykonawca ma przywrócić mu blask z początków XX wieku. Zabytkowa przeprawa odzyska m.in. stylowe latarnie na wieżyczkach. Koszt przebudowy mostów to blisko 70 milionów złotych brutto. Pieniądze wykłada miasto Wrocław, spółka Fortum oraz MPWiK.

Zmiany w komunikacji miejskiej
– W związku z przebudową zostaną zmienione trasy linii tramwajowych 14, 15 i 24 oraz linii autobusowych K, 132, 142 i nocnej 257 – mówi Adam Więcek, z Departamentu Infrastruktury i Transportu Urzędu Miejskiego. Tramwaj oraz autobusy zostaną skierowane na objazdy z pominięciem przystanku „Pomorska” przy skrzyżowaniu ulic Pomorskiej i Dubois, z wyjątkiem kursów autobusowych jadących na Karłowice lub Różankę.

Objazdem pojadą także kierowcy. – W obu kierunkach będzie się odbywał on ulicą Cybulskiego, mostem Uniwersyteckim i ulicą Grodzką – opowiada Andrzej Brzoza, zastępca dyrektora Wydziału Inżynierii Miejskiej.

Na Nadodrzu w tym czasie prowadzony jest remont ul. Probusa, ale prace zostały skoordynowane tak, aby utrudnienia w tym rejonie były jak najmniejsze. – Ze względu na zbliżającą się przebudowę mostów Pomorskich wyłączono tylko jeden pas ruchu. Kierowcy korzystają z drugiego pasa bez zmian – mówi Andrzej Brzoza.

Przez cały czas trwania remontu na moście zostaną utrzymane ciągi piesze. Dojazd do posesji będą mieć też mieszkańcy. Drogowcy apelują o zwracanie uwagi na oznakowanie drogowe, bo zmiany nastąpią także na sąsiadujących z mostami skrzyżowaniach, m.in. ul. Drobnera z Dubois oraz Pomorską.

Od 3 marca trwa akcja informacyjna w związku z planowaną inwestycją. Przygotowanych jest 40 tysięcy ulotek z mapkami. Mieszkańcy otrzymają w nich od strażników miejskich informacje ze zmianami w komunikacji w obrębie mostów, a także o objazdach.

Zostaną także ustawione cztery duże tablice informujące kierowców o objazdach w rejonie mostów Pomorskich. Potrzebne informacje trafiają również do instytucji publicznych i urzędów.

Źródło: UM Wrocław

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.