edroga283Kilkadziesiąt samorządów chce wspólnie zabiegać o pilną realizację drogi S10. Wśród nich jest Pomorze Zachodnie. Pomóc w tym ma utworzenie Stowarzyszenia Droga Ekspresowa S10.

 

Samorządy wyraziły wolę utworzenia takiego stowarzyszenia podczas spotkania w Pile, 14 września br., poprzez podpisanie listu intencyjnego. W dokumencie podkreślają, że szybka realizacja tej inwestycji ma kluczowe znaczenie dla rozwoju gmin, powiatów i regionów, w tym w szczególności przedsiębiorstw tam funkcjonujących.

- Jako władze regionu lobbujemy za budową S10 od lat i efektem tego było umieszczenie inwestycji w Program Budowy Dróg i Autostrad na lata 2014-2023 na pozycji nr 35, z konkretnym finansowaniem i okresem realizacji w latach 2019-2023. Niestety po skorygowaniu tego dokumentu przez stronę rządową, inwestycja spadła na 144 pozycję, z nieokreślonym czasem realizacji. Mieszkańcy Pomorza Zachodniego zasługują na to, żeby wiedzieć kiedy ruszą prace, a po drugie, żeby więcej nie czekać. – podkreślał marszałek Olgierd Geblewicz, który dodał - Z pełną otwartością i zrozumieniem przyjęliśmy inicjatywę rozpoczętą przez parlamentarzystów, a podjętą szeroko przez samorządy. Takie powiaty jak powiat wałecki czy powiat stargardzki wciąż wymagają dobrego skomunikowania.

Senator RP Grzegorz Napieralski, jeden z inicjatorów utworzenia Stowarzyszenia Droga Ekspresowa S10 przypominał, że droga S10 jest konieczna, aby region mógł się rozwijać i przyciągać inwestorów. – Potrzebna jest trasa komunikacyjna. S3 to za mało. Musimy mieć połączenie z Warszawą i innymi dużymi ośrodkami.

Radny województwa Artur Nycz zapowiedział, że Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego na najbliższej sesji rozpatrywać będzie dwie uchwały dotyczące S10. Pierwszą będzie przystąpienie do stowarzyszenia, drugą stanowisko skierowane do ministra w sprawie szybkiej realizacji inwestycji.

Stowarzyszenie ma propagować znaczenie drogi S10 dla rozwoju gospodarczego i społecznego, podejmować inicjatywy zmierzające do jak najszybszej budowy i koordynować działania samorządów podejmowane w tym zakresie.

Droga krajowa nr 10 to jedna z najważniejszych dróg w Polsce, łącząca województwa zachodniopomorskie, wielkopolskie i kujawsko – pomorskie z Warszawą oraz największymi portami zachodniego wybrzeża Polski: Szczecin, Świnoujście i Police.
Odciąży drogę ekspresową S3 i autostradę A2 od narastającego ruchu pojazdów w kierunku stolicy, a także połączy miejsca dotychczas wykluczone komunikacyjnie – okolice Stargardu, Wałcza, Szczecinka, jednocześnie wyprowadzając z miejscowości uciążliwy ruch tranzytowy.

Na terenie województwa zachodniopomorskiego droga S10 została dotychczas dostosowana do parametrów drogi ekspresowej zaledwie na kilku newralgicznych odcinkach (Szczecin – Motaniec, obwodnica Kobylanki Morzyczyna i Zieleniewa - jedna jezdnia, obwodnica Stargardu), pozostały jej przebieg w dalszy ciągu oczekuje na zrealizowanie.

Źródło: UMWZ

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.