S7granicaswietokrzyskiegozblizenieIII6 marca wybrano najkorzystniejszą ofertę na wykonanie projektu i budowę drogi ekspresowej S7 na odcinku węzeł Widoma (bez węzła) – Kraków (z włączeniem do węzła Igołomska) o długości ok. 18,3 km. Najkorzystniejszą ofertę złożyła włoska firma Salini z Mediolanu, która za cenę ponad miliard zł ma wykonać zadanie w ciągu 34 miesięcy od daty zawarcia umowy, z gwarancją jakości na 10 lat.

 

Do ogłoszonego przetargu na projekt i budowę S7 złożyło oferty 11 firm, wszystkie zaproponowały 10 lat gwarancji i realizację zamówienia w 34 miesiące. Najniższą cenę zaproponowała włoska firma Impresa Pizzarotti & C. S.p.A. z Parmy. Oferta ta po przebadaniu i złożeniu wyjaśnień przez wykonawcę została odrzucona. Inwestor uznał, iż „wykonawca nie wyjaśnił w sposób wyczerpujący i wiarygodny, że zaproponowana przez niego cena jest możliwa i rynkowa” oraz „nie wywiązał się ze spoczywającego na nim obowiązku wykazania, że cena nie jest rażąco niska".

Po dokonaniu wyboru zgodnie z prawem firmy mają 10 dni na ewentualne odwołania. Jeżeli nie będzie w tym okresie odwołań dokumenty zostaną przekazane do kontroli uprzedniej Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

55,6 kilometrowy odcinek S7 granica województwa świętokrzyskiego – Kraków został podzielony na trzy części realizacyjne:

- I odcinek realizacyjny granica województwa świętokrzyskiego – węzeł Szczepanowice (bez węzła), długości ok. 23,3 km,
- II odcinek realizacyjny węzeł Szczepanowice (z węzłem) – węzeł Widoma (z węzłem), długości ok. 14 km,
- III odcinek węzeł Widoma (bez węzła) - Kraków (z włączeniem do węzła Igołomska), długości ok. 18,3 km.

Źródło: GDDKiA

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.