s5 1Trwa budowa trasy ekspresowej S5, która połączy Poznań, Bydgoszcz i Trójmiasto. Najbardziej zaawansowane prace prowadzone są na ponad 25-kilometrowym odcinku od węzła „Jaroszewo” w okolicach Żnina do granicy województwa. Wykonawca zrealizował już 25 procent swojego zakresu robót. Cała trasa w przyszłym roku pozwoli skrócić czas podróży pomiędzy Wielkopolską i Trójmiastem do niespełna 3 godzin.

 

Budowa 129-kilometrowej trasy na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, która połączy autostrady A1 (Trójmiasto- Śląsk) i A2 (Warszawa-Berlin) to jedna z największych inwestycji na terenie kraju. Jej wartość to ponad 2,5 mld zł.

s5 2Ze względu na skalę przedsięwzięcia GDDKiA zdecydowała się na podział zadania na 7 odcinków o długości od około 10 do 25 kilometrów. Za prace na najdłuższym z nich pomiędzy Wielkopolską i Żninem odpowiada konsorcjum firm, któremu lideruje Kobylarnia S.A. W ramach inwestycji powstaje m.in. 16 obiektów inżynierskich, dwie jezdnie, cztery dwupoziomowe węzły drogowe, szereg odcinków dróg poprzecznych, dwa miejsca obsługi podróżnych, miejsca do kontroli i ważenia pojazdów dla policji i inspektorów transportu drogowego.

- Zaawansowanie prac budowlanych to już 25 procent – mówi prezes spółki, Andrzej Ładyński. W ubiegłym roku jako pierwszy podmiot zakończyliśmy prace projektowe i uzyskaliśmy zezwolenie na realizację inwestycji drogowej. Zależy nam, by zadanie skończyć w możliwie najkrótszym terminie, nie później niż latem 2019 roku. Inwestycja nie tylko poprawi bezpieczeństwo na ważnej trasie. Można zakładać, że po jej oddaniu do użytku czas przejazdu pomiędzy Poznaniem i Trójmiastem skróci się do niespełna 3 godzin.

Obecnie prowadzonych jest szereg robót branżowych m.in. prace ziemne związane z wymianami gruntu, budową nasypów oraz roboty związane z budową obiektów inżynierskich (m.in wzmocnienia palami CFA i DSM, roboty zbrojarskie, betonowanie fundamentów i podpór.

Źródło: Kobylarnia

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.