mapka20pbdk20newthZaktualizowany Program Budowy Dróg Krajowych zakłada wybudowanie na terenie województwa zachodniopomorskiego do końca 2023 roku prawie 300 kilometrów nowych dróg.

Będzie to droga ekspresowa S3 na całej długości od Świnoujścia do Szczecina wraz z brakującymi fragmentami autostrady A6, droga S6 od Goleniowa do Koszalina, droga S11 od Koszalina do Bobolic, obwodnica Wałcza oraz II jezdnia obwodnicy Kobylanki na S10, obwodnica Szczecinka na S11 i obwodnica Przecławia i Warzymic na DK 13. Około 170 km jest obecnie już w budowie, a pozostałe odcinki są w przetargu lub w przygotowaniu.

Obecnie w regionie budowanych jest 170 km dróg ekspresowych: S6 od Goleniowa do Koszalina (120 km) wraz z obwodnicą Koszalina i Sianowa (20,2 km), obwodnica Wałcza w ciągu S10 (17,8 km) i Szczecinka na S11 (12 km). Jeszcze w tym roku zostaną podpisane umowy na kolejne 44,4 km: odcinki S3 od Rzęśnicy do Brzozowa, przebudowę węzła Kijewo i odcinka Szczecin Dąbie – Rzęśnica autostrady A6, II jezdnię obwodnicy Kobylanki oraz obwodnicę Przecławia i Warzymic. Będzie to inwestycyjny rekord w regionie. Nigdy w historii nie było tylu nowych dróg w realizacji.

Odcinek S3 Świnoujście – Troszyn o długości 34,5 km pozwoli na domkniecie realizacji całej drogi S3 (wszystkie inne odcinki aż do granicy z Czechami już istnieją, są w budowie lub w przetargu). Obecnie trwa opracowywanie dokumentacji, na podstawie której zostanie uzyskana decyzja środowiskowa (czyli wyznaczony przebieg tej drogi). Realizacja tej inwestycji planowana jest na lata 2019-2023. Odcinek drogi S11 Koszalin – Bobolice o długości 47,7 km będzie pierwszym realizowanym odcinkiem szlakowym tej drogi ekspresowej. Inwestycja ta pozwoli na wyprowadzenie z Koszalina wszystkich dróg krajowych (obwodnica w ciągu S6 jest już w budowie), nowa droga ominie też miejscowość Bobolice, w której zwłaszcza w okresie wakacyjnym tworzą się korki. Dla tej inwestycji trwa już opracowywanie koncepcji programowej (umowa została podpisana pod koniec czerwca tego roku). Realizacja tego odcinka planowana jest w latach 2020-2023.

Źródło: GDDKiA O/Szczecin

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.