contentmap_plugin

IMG 0492Zarząd Województwa Podlaskiego zdecydował o przyznaniu Łomży ponad 30 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na budowę i modernizację dróg.

W ramach RPO WP na lata 2014-2020, Zarząd rozdysponował fundusze dla ośrodków subregionalnych – Łomży, Suwałk i Bielska Podlaskiego. Na poprawę dostępności transportowej beneficjenci otrzymają blisko 90 mln zł.

Łomża zgodnie ze złożonymi wnioskami otrzyma dotację na realizację następujących projektów:
- Poprawa dostępności do terenów inwestycyjnych w Łomży – ok. 4,3 mln zł;
- Poprawa dostępności do sieci TEN-T w Łomży – ok. 1,3 mln zł ;
- Przebudowa z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 645 - ul. Nowogrodzkiej w Łomży – ok. 9,4 mln zł;
- Uzupełnienie luki w połączeniach transgranicznych w granicach Łomży - ul. Zawadzka odc. I i II - ponad 15 mln zł.

Dofinansowanie na przebudowę ul. Kruczej (dotacja w wysokości ok. 500 tys. zł) otrzyma również Bielsk Podlaski.

Wszystkie miasta-beneficjenci w ciągu kilku przyszłych tygodni powinny przygotować niezbędną dokumentację, aby po jej weryfikacji móc podpisać umowy z Województwem Podlaskim.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.