contentmap_plugin

excavators 800996 960 720Wojewoda mazowiecki Zdzisław Sipiera wydał decyzję zezwalającą na rozbudowę drogi krajowej nr 8 do parametrów drogi ekspresowej. Zezwolenie dotyczy blisko 10-km odcinka drogi od węzła w Radziejowicach do węzła Paszków. Decyzja ma rygor natychmiastowej wykonalności.

Projekt inwestycji zakłada budowę m.in. węzła drogowego "Żabia Wola", mostów przez rzekę Pisię Tuczną i Wężyk. Wybudowane zostaną także trzy miejsca obsługi podróżnych. Projekt obejmuje również budowę urządzeń ochrony środowiska (tj. ekrany akustyczne i przeciwolśnieniowe, przejścia dla zwierząt), systemów odwonienia oraz budowę oświetlenia.    

Wydany przez wojewodę mazowieckiego ZRID dotyczy pierwszego zadania na trasie Radziejowice - Paszków. Projektowany odcinek drogi ekspresowej będzie zrealizowany w województwie mazowieckim, na terenie powiatu żyrardowskiego (gmina Radziejowice) i powiatu grodziskiego (gmina Żabia Wola). Celem realizacji inwestycji jest stworzenie ponadregionalnej drogi tranzytowej łączącej województwa dolnośląskie, wielkopolskie, łódzkie, mazowieckie i podlaskie. Droga krajowa nr 8 znajduje się także w ciągu europejskiego korytarza transportowego łączącego Wrocław, Warszawę, Białystok, a dalej Rygę oraz Helsinki.

Źródło: Mazowiecki Urząd Wojewódzki

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.