budowa 12Ponad 22 kilometry zmodernizowanej drogi z dwoma pasami ruchu, chodnikami i ścieżką rowerową, a także z obwodnicami Sukowa i Daleszyc – tak po rozbudowie wyglądać ma droga wojewódzka nr 764 Kielce – Staszów. Zarząd Województwa pozytywnie zaopiniował projekt, co jest niezbędne do rozpoczęcia procedury uzyskania zezwolenia na realizację inwestycji.

Przebudowana, ponad 22-kilometrowa droga wojewódzka nr 764 ma być trasą o kategorii drogi G (główna), o 7-metrowej szerokości jezdni z dwoma pasami ruchu, 1,5-metrowym chodnikiem i ścieżką rowerową o szerokości 2 metrów lub - w zależności od odcinka drogi - z cięgiem pieszo–rowerowym, a także z drogami serwisowymi. Wybudowane zostaną również obwodnice dwóch miejscowości: Sukowa i Daleszyc.

Pozytywna opinia Zarządu otwiera drogę do ubiegania się o zezwolenie na realizację inwestycji pod nazwą „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 764 Kielce- Staszów – wraz z budowa obwodnic miejscowości Suków, Daleszyce”. Inwestorem jest Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich.

Projekt rozbudowy drogi nr 764 będzie zgłoszony do drugiego konkursu w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, a realizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przemysłu. Jeżeli projekt ŚZDW zostanie przyjęty do dofinansowania z funduszy unijnych, a umowa z PARP podpisana jesienią tego roku, to w ciągu dwóch lat (do jesieni 2018 roku) modernizacja całej trasy zostanie zakończona. Szacowana wartość całej inwestycji to około 120 mln złotych.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.