„Zielony” Hamburg – zrównoważony transportUsprawnienie transportu jest jednym z najpoważniejszych wyzwań, jakiemu sprostać muszą współczesne metropolie. Stale rosnące natężenie ruchu powodujące zatłoczenie ulic, jest nie tylko uciążliwe dla mieszkańców miast, ale także ma szkodliwy wpływ na środowisko. Wobec dynamicznego wzrostu liczby pojazdów miasta poszukują  nowoczesnych systemów i rozwiązań, które pozwalałyby na upłynnienie ruchu ulicznego oraz poprawę jakości i zwiększenie efektywności transportu publicznego i indywidualnego.

Władze miasta Hamburg, nagrodzonego tytułem European Green Capital 2011, podjęły starania, aby zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych (CO2) poprzez bardziej efektywne i świadome korzystanie z energii oraz by pozyskiwać energię z odnawialnych źródeł. W ramach prowadzonych przez Hamburg działań wdrożone zostały ekologiczne rozwiązania dla transportu. Władze miasta nadały priorytet redukcji emisji zanieczyszczeń komunikacyjnych, wspierając wzrost liczby pojazdów elektrycznych oraz wodorowo-hybrydowych, a także rozwój niezbędnej dla ich użytku infrastruktury. Podjęto również starania zmierzające do zmniejszenia użytkowania samochodów osobowych i wzrostu liczby  użytkowników transportu publicznego.

Hamburg to 4-milonowa metropolia, przy tym zaledwie 1,5-1,7 procenta ludności mieszka w ścisłym centrum, pozostała część mieszkańców dojeżdża z osiedli peryferyjnych i podmiejskich. Miasto jest silnie uprzemysłowione, o gęstej zabudowie i dużym zagęszczeniu dróg. Stanowi również ważny ośrodek portowy.

W stosunku do polityki rządu federalnego czy polityk innych niemieckich aglomeracji plan działań proekologicznych Hamburga można określić jako bardzo ambitny. Dowodzi tego założenie uzyskania 40-procentowej redukcji dwutlenku węgla do 2020 roku i 80-procentowej redukcji do 2040 roku. Z budżetu miasta na te działania, poza pulą środków bieżących, dodatkowo rocznie asygnowane jest 25 mln euro.

W swojej polityce transportowej miasto przede wszystkim postawiło na integrację systemów komunikacji szynowej, autobusowej i indywidualnej, wykorzystującej samochody osobowe. W ten sposób dąży do uzyskania zrównoważonej mobilności. Ponadto zmierza do szerszego wprowadzenia pojazdów o napędzie elektrycznym zarówno do transportu o charakterze gospodarczym czy indywidualnym, jak też do komunikacji publicznej. Oznacza to stopniowe przechodzenie z napędów tradycyjnych na systemy bezemisyjne. To działanie sprzyja rozwiązaniu innego jeszcze problemu, a więc niwelowaniu hałasu komunikacyjnego, ponieważ pojazdy ekologiczne poruszają się znacznie ciszej. Wdrożeniu tych zamierzeń służy koncepcja budowy systemu baterii opartych na energii odnawialnej, w tym głównie wiatrowej. Plany te są ściśle powiązane z programem rządowym, który zakłada wprowadzenie pojazdów elektrycznych w komunikacji publicznej i prywatnej w ośmiu niemieckich ośrodkach regionalnych.

W Hamburgu już w tej chwili testowane są kolejne generacje hybrydowych pojazdów komunikacji publicznej. Rozpoczynając kurs przechodzą one z tradycyjnego napędu typu diesla na elektryczny, co daje 30-procentowe oszczędności w zużyciu paliwa.

AS

We wtorek, 31 maja br., nad możliwościami usprawnienia systemu transportu w Warszawie, przy zastosowaniu rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska, debatowali eksperci oraz przedstawiciele Miasta st. Warszawy i Miasta Hamburg, które wyróżnione zostało tytułem European Green Capital 2011.  Jakie wyzwania stoją przed współczesnymi miastami? W jaki sposób wizja zrównoważonych miast przyszłości może stać się rzeczywistością? Jak podzielić środki przeznaczone na miejskie inwestycje transportowe? To tylko niektóre z pytań, które zostały postawione podczas debaty „Green Capital Challenges”, poświęconej możliwościom usprawnienia transportu w mieście. W dyskusji panelowej udział wzięli: Heinrich Klingenberg - dyrektor hySOLUTION, który podczas spotkania reprezentował Miasto Hamburg, Stanisław Szweycer - zastępca dyrektora Biura Drogownictwa i Komunikacji Urzędu Miasta st. Warszawy, Marek Roszkowski - prezes Zarządu Biura Planowania Rozwoju Warszawy SA, Jakub Adamski - sekretarz Stowarzyszenia Integracji Stołecznej Komunikacji SISKOM oraz Piotr Haremza - dyrektor ds. Technicznych firmy Siemens Sp. z o.o. Spotkanie poprowadził prof. dr inż. Wojciech Suchorzewski z Politechniki Warszawskiej.

Debata „Green Capital Challenges” odbyła się z okazji wizyty wystawy „Train of Ideas” w Warszawie, prezentującej przyjazne środowisku projekty realizowane w całej Europie. W ramach europejskiego tournee „Train of Ideas” odwiedzi 17 miast.

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.