edroga046W aktualnej perspektywie unijnej 2014-2020 do Elbląga i subregionu elbląskiego na ważne inwestycje trafi blisko 40 mln euro. Wszystko dzięki Zitegrowanym Inwestycjom Terytorialnym, nowemu narzędziu finansowania największych ośrodków w województwie.

- Na ZIT przekazane zostanie nam ponad 39 mln euro. Te pieniądze chcemy wykorzystać na komunikację drogową, a więc wiadukt na ulicy Skrzydlatej, otwarta zostaje w ten sposób również szansa na drogi dojazdowe do tego obiektu. Z priorytetu pn. efektywność energetyczna będziemy starali się realizować zadanie połączenia tramwajowego przez ulicę 12 Lutego. W powiecie możemy realizować modernizację drogi wojewódzkiej nr 509. W ZIT są również środki przeznaczone na rewitalizację - mówił prezydent Elbląga Witold Wróblewski. - Już w sierpniu w ramach ZIT składać będziemy wniosek na budowę linii tramwajowej przez ulicę 12 Lutego - deklarował prezydent Wróblewski.

W ZIT określono następujące obszary wsparcia:

1. Wspieranie efektywności energetycznej oraz promowanie strategii niskoemisyjnych,
2. Rozwój zrównoważonego, sprawnego transportu łączącego miasto i jego obszar funkcjonalny,
3. Przywracanie funkcji społeczno-gospodarczych zdegradowanych obszarów miejskiego obszaru funkcjonalnego,
4. Wzmacnianie rozwoju funkcji symbolicznych, budujących międzynarodowy charakter i ponadregionalną rangę miejskiego obszaru funkcjonalnego oraz poprawa dostępu i jakości usług publicznych.

Przedsięwzięcia realizowane w ramach instrumentu będą wdrażane wyłącznie w trybie konkursowym.

W ramach poddziałania "Infrastruktura drogowa w miejskim obszarze funkcjonalnym Elbląga – ZIT bis" planowane są do realizacji projekty dotyczące budowy, przebudowy dróg lokalnych w miejskim obszarze funkcjonalnym Elbląga:
- „Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu w ciągu ulicy Lotniczej i Skrzydlatej w Elblągu”,
- „Przebudowa drogi lokalnej połączonej z siecią TEN-T (połączenie  dróg S7 i S22 poprzez drogę o przebiegu droga wojewódzka nr 509 – Wilkowo – Sierpin – Przezmark - Komorowo Żuławskie - Nowa Pilona) zwiększająca dostępność rejonów turystycznych Żuław  i Wysoczyzny Elbląskiej”.

Alokacja środków finansowych na to poddziałanie wynosi ok. 4,53 mln euro.

Źródło: UM Elbląg

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.