contentmap_plugin

edroga027Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy rozstrzygnął przetarg na wybór wykonawcy modernizacji 15-kilometrowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 251 ze Żnina do Damasławka. Zadanie zrealizuje firma Eurovia Polska SA, a gruntowna przebudowa będzie kosztować 47 milionów złotych.

- To pierwsza duża inwestycja na drogach wojewódzkich, którą sfinansujemy w oparciu o nasz Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020. Przy udziale europejskich środków przebudujemy w sumie 14 odcinków wojewódzkich tras o łącznej długości około 350 kilometrów. Wartość tych zadań szacowana jest na około 600 milionów złotych – mówi marszałek Piotr Całbecki.

Trasa między Żninem a granicą województwa to ostatni odcinek wymagający przebudowy w ciągu dróg wojewódzkich nr 251 i 252, które komunikują południową część województwa kujawsko-pomorskiego. W ostatnich latach przebudowane zostały odcinki pomiędzy Żninem, Barcinem, Pakością, Inowrocławiem i Włocławkiem.

W przetargu na modernizację odcinka trasy nr 251 uczestniczyło 6 firm i konsorcjów. Najkorzystniejsza ofertę złożyła firma Eurovia Polska SA, która zadeklarowała wykonanie zadania za kwotę około 47 mln zł i objęcie prac 7-letnią gwarancją. Podpisanie umowy z wykonawcą i przekazanie placu budowy będzie możliwe po uprawomocnieniu się decyzji o wyborze wykonawcy. Planowany termin zakończenia inwestycji to połowa 2018 roku.

W ramach realizacji inwestycji jezdnia zostanie wzmocniona i poszerzona do 7 metrów. W Żninie zaplanowano też przebudowę i wzmocnienie mostu na rzece Gąsawka w ciągu ulicy Dworcowej. Łuki na drodze będą dostosowane do obowiązujących norm. Zaplanowano też przebudowę przepustów, zatok autobusowych, chodników i zjazdów na posesje. Przy wjeździe do Żnina powstanie miejsce do kontroli i ważenia pojazdów - tego typu rozwiązania pozwalają inspektorom transportu drogowego skutecznie walczyć z przeciążonymi pojazdami, które są najbardziej odpowiedzialne za degradację dróg.
 
Wykonawca poprawi geometrię skrzyżowań, przebuduje oświetlenia oraz odwodnienie drogi. Trasa zyska trwałe oznakowanie poziome z termoplastu oraz nowe oznakowanie pionowe. Powstanie też trzywlotowe rondo w Juncewie (obecne skrzyżowanie z drogą na Sielec). Węzeł, który połączy drogę z planowaną drogą ekspresową S5, zrealizuje GDDKiA. Dzięki współpracy z samorządami lokalnymi przy trasie powstaną też ciągi pieszo-rowerowe.
 
Trwają przygotowania do realizacji kolejnych inwestycji. Do tej pory ogłoszono już przetargi na wybór wykonawców prac na trasach:
- z Lipna do granicy województwa (nr 559, w trakcie postępowania przetargowego),
- ze Stolna do Wąbrzeźna (nr 548, w trakcie postępowania przetargowego),
- z Brześcia do Kowala (nr 265, w trakcie postępowania przetargowego).

Ogłoszenie przetargu na wybór wykonawcy przebudowy dwóch odcinków drogi z Tucholi do Świecia (nr 240) planowane jest na początku 2017 roku.

Źródło: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.