contentmap_plugin

budowa 05Wojewoda mazowiecki wydał decyzję zezwalającą na budowę kolejnego odcinka drogi ekspresowej S17. Prace ruszą na ok. 1,5-kilometrowym fragmencie trasy od węzła „Lubelska” do początku obwodnicy Kołbieli. Inwestorem jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad.

 

Budowa drogi ekspresowej S17 od węzła „Lubelska” do początku obwodnicy Garwolina podzielona jest na trzy części. Wydane przez wojewodę mazowieckiego 13 lutego 2018 r. zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dotyczy pierwszej części (od ok. 4 km do ok. 5,5 km) na trasie odcinka biegnącego od węzła „Lubelska” (bez węzła) do początku obwodnicy Kołbieli.

Projekt budowlany obejmuje budowę węzła drogowego „Góraszka”, który będzie stanowić połączenie dróg powiatowych, dróg lokalnych oraz planowanego centrum handlowego z drogą ekspresową.

Realizowany odcinek zlokalizowany jest na terenie powiatu otwockiego i obejmuje gminę Wiązowna. Decyzja ma rygor natychmiastowej wykonalności.

Droga S17 poprawi połączenie pomiędzy Warszawą z pozostałymi ośrodkami w kraju i sąsiednich państwach. Dzięki bardzo dobrym cechom eksploatacyjnym, rozdzieleniu kolizyjnych rodzajów ruchu na drodze, zapewni ona duże bezpieczeństwo i komfort w ruchu pojazdów.

3 sierpnia 2017 r. Wojewoda Mazowiecki wydał decyzję o ZRID, dotyczącą odcinka drogi ekspresowej S17, od końca obwodnicy Kołbieli do początku obwodnicy Garwolina, liczącego ok. 13 kilometrów.

Źródło: Mazowiecki Urząd Wojewódzki

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.