Mobilność

Rotterdam to miasto z największym w Europie i piątym na świecie portem morskim. Duża liczba transportowanych towarów stanowi poważne wyzwanie dla ruchu – ponad 450 mln ton towarów rocznie rozwożona jest do reszty krajów UE. Podejście do zrównoważonego rozwoju i klimatu w Rotterdamie obejmuje ambitną strategię tworzenia nowych inwestycji i miejsc pracy. Kluczową rolę w tym zakresie odgrywa Rotterdamska Inicjatywa Klimatyczna (RCI). Miasto skupiło się głównie na propagowaniu wykorzystania pojazdów elektrycznych w ramach programu „Elektryczny Rotterdam”, co uznano za kluczowy element poprawy zrównoważonej mobilności i transportu w mieście.

Komisja Europejska przyjęła wniosek dotyczący wdrożenia zobowiązań znowelizowanej dyrektywy w sprawie jakości paliw. Artykuł 7a tej dyrektywy zobowiązuje do redukcji natężenia emisji gazów cieplarnianych z paliw i innych nośników energii dostarczanych do stosowania w pojazdach drogowych. Ma to nastąpić do 2020 roku.

Chyba każdy zna uczucie zniecierpliwienia, kiedy zbyt długo trzeba oczekiwać na taksówkę, zwłaszcza w środku nocy lub w sytuacji, gdy absolutnie nie możemy się spóźnić! Nowa aplikacja, której powstanie finansuje Unia Europejska, może sprawić, że takie chwile będą należeć do przeszłości.

Selfie to rodzaj fotografii autoportretowej. Takie zdjęcie z reguły jest wykonywane samodzielnie, a więc samemu sobie trzymanym w ręku przed sobą aparatem telefonu komórkowego. Ta fotografia jest następnie zamieszczana na profilach portretującego się, umiejscowionych w portalach społecznościowych. Niestety, zabawa w pokazywanie się w różnych miejscach i sytuacjach może stać się niebezpiecznym zjawiskiem. W przypadku kierujących pojazdami zachowanie uwagi i manewrowanie przy robieniu sobie selfie może być utrudnione, a więc zagrażać bezpieczeństwu ruchu drogowego.

Ponad 2000 europejskich miast z ponad 43 krajów uczestniczyło w 13. wydaniu Europejskiego Tygodnia Mobilności (EMW) - corocznej kampanii europejskiej poświęconej przemieszczaniu się w sposób zgodny z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Styl życia i wygoda, a nie tylko cena determinują wybór środka transportu. Dlatego decyzje o zakupie własnego auta podejmowane są obecnie na podstawie przesłanek odmiennych od dotychczas branych pod uwagę. Nowe zjawisko w podejściu do metod przemieszczania się i środków transportu szczególnie widoczne jest wśród ludzi młodych, tzw. pokolenia Y.