Drogi i mosty

Ruch rowerowy w PolsceChoć wydaje się, że w Polsce w ostatnich latach ruch rowerowy wzrósł, to jednak naszemu krajowi daleko do państw  starej UE. Udział podróży rowerowych w niektórych miastach europejskich jest imponujący i pokazuje, że poprzez odpowiednią politykę transportową można inspirować wzrost ruchu rowerowego.

Żadne krajowe statystyki nie gromadzą ani nie analizują liczby rowerów i ich użytkowników. Również w Polsce brakuje badań i kompleksowej metodologii szacującej wielkość ruchu rowerowego. Najlepiej ruch rowerowy jest rozpoznany na drogach krajowych mimo, że jest on na pewno mniejszy niż na drogach gminnych czy powiatowych. Wynika to z faktu, że GDDKiA przeprowadza co 5 lat tzw. Generalny pomiar ruchu (GPR). Ostatni przeprowadzono w 2005 roku (obecnie są w trakcie opracowań pomiary wykonywane dla tegorocznej edycji badań GPR2010, z których powstanie charakterystyka aktualnych trendów ruchu rowerowego na drogach krajowych).

Na generalnym wykonawcy spoczywa pełna odpowiedzialność wobec inwestora za kompleksowe wywiązanie się z warunków umowy o roboty budowlane.

Z chwilą podpisania umowy z inwestorem generalny wykonawca zaciąga samodzielnie zobowiązanie do wykonania własnym staraniem całej inwestycji i w konsekwencji odpowiada względem inwestora zarówno za siebie, jak i za swoich podwykonawców. Konflikt może jednak powstać w razie zlecenia robót dodatkowych. Takie zlecenie, które traktowane jest jak rozszerzenie zawartej wcześniej umowy, nie zawsze bowiem będzie wiązać się z dodatkowym wynagrodzeniem.

- Szczegółowego uregulowania z inwestorem wymagają zarówno potrzeby takich robót, jak i zakres oraz warunki ich wykonania jeszcze przed przystąpieniem do ich realizacji - mówi radca prawny Tomasz Mizikowski, wspólnik w Kancelaria Prawna Chajec, Don-Siemion & Żyto.

Darowanemu mostowi… zagląda się w przęsłoW wyniku majowych i czerwcowych powodzi powiat nowosądecki stracił trzy mosty - na Popradzie w dzielnicy Folwark w Muszynie, w rejonie ul. Polnej  na Muszynce oraz na drodze między Piątkową a Mystkowem. Na Popradzie tymczasowy most został już wybudowany i wkrótce zostanie ogłoszony przetarg na projekt techniczny docelowego obiektu. Natomiast most w ciągu ulicy Polnej zostanie odbudowany dzięki pomocy zaprzyjaźnionego powiatu kołobrzeskiego, który rozbierze starą konstrukcję w Dźwirzynie i przekaże go powiatowi nowosądeckiemu.

Na rowerowym szlaku cz. IIFunkcjonują dwie szkoły trasowania szlaków rowerowych. Pierwsza, zwana „szalonego przewodnika”, nastawiona jest na zapewnienie turyście rowerowemu jak największej ilości atrakcji, takich jak zabytki, rezerwaty, pomniki, kosztem długości trasy oraz wielu wrażeń wynikających ze zróżnicowania przejezdności trasy. Druga szkoła daje rowerzyście możliwość swobodnego zaplanowania podróży, zapewniając wybór pomiędzy bardziej intensywną a spokojniejszą przejażdżką. O tym jak trasować szlaki i jak zapewnić na nich bezpieczeństwo ruchu mówi Aleksander Buczyński z Zespołu ds. Ścieżek Rowerowych w Departamencie Studiów Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Na rowerowym szlaku cz. IDobry system szlaków rowerowych daje możliwość zaplanowania podróży adekwatnie do umiejętności ich użytkowników. Służy wszystkim grupom rowerzystów, zarówno okazjonalnym korzystającym z krótkich wypadów, jak też wyczynowcom nastawionym na duży wysiłek fizyczny oraz turystom, którzy spędzają urlopy przemieszczając się rowerem z miejsca na miejsce. Turystyka rowerowa to nie tylko moda na aktywny wypoczynek. To również biznes, który generuje zysk dla tych, którzy świadczą usługi gastronomiczne i noclegowe.  Czy w Polsce rozwinie się sieć szlaków rowerowych? O tym mówi Aleksander Buczyński z Zespołu ds. Ścieżek Rowerowych w Departamencie Studiów Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Wykorzystanie systemów geokomórkowych w zabezpieczeniach osuwisk cz. IIIZastosowanie komórkowych systemów ograniczających może dać wymierne korzyści techniczne i ekonomiczne w zależności od lokalizacji i warunków terenowych.

Techniczno-ekonomiczne aspekty zastosowań systemów geokomórkowych w porównaniu do innych technologii

Koszty wykonania konstrukcji oporowych z gruntu zależą od takich czynników jak: dostępność, własności gruntu, koszty materiałów zasypowych, transportu, koszty robocizny, ukształtowania i wielkości naziomu i dodatkowego obciążenia, długości itp. Tablica przedstawia w sposób ogólny uwarunkowania techniczno-ekonomiczne zastosowania systemów geokomórkowych na tle rozwiązań alternatywnych.