Drogi i mosty

Zrównoważony transport w świadomości kierowców cz. IIW badaniu realizowanym dla Ministerstwa Środowiska odrębnie analizowano znajomość kampanii „Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu” oraz „Europejski Dzień bez Samochodu”. Okazuje się, że Europejski Dzień bez Samochodu jest hasłem zdecydowanie częściej znanym niż Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu.

Blisko 2/3 kierowców (64%) słyszało kiedykolwiek o Europejskim Dniu bez Samochodu, podczas gdy jedynie co dwudziesty (6%) słyszał o Europejskim Tygodniu Zrównoważonego Transportu. Znajomość Europejskiego Dnia Bez Samochodu jest nieco wyższa w najstarszej grupie wiekowej (74%), u badanych kierowców z wyższym wykształceniem (77%), oraz u badanych kierowców o najwyższych dochodach (84%).

Większość polskich kierowców pokonuje samochodem krótkie dystanse, nawet do 5 km. Tłumaczą to wygodą i oszczędnością czasu. Jednak pocieszające jest to, że są skłonni zrezygnować z jazdy samochodem na rzecz komunikacji miejskiej. Dostrzegają w tym swoje korzyści zdrowotne i finansowe.

Komunikacyjne priorytety PolakówJako priorytetowe w ciągu najbliższych 10 lat aż 3/4 Polaków uznaje inwestycje w infrastrukturę drogową. Jednak okazuje się, że to nie autostrady są najważniejsze. Polacy zdecydowanie bardziej opowiadają się za modernizacją sieci dróg lokalnych, z których korzystają na co dzień.

Oczekiwania Polaków oraz uznawane społecznie za najistotniejsze kierunki rozwoju komunikacyjnego kraju w ciągu najbliższych 10 lat – to zagadnienia, które omawia raport przygotowany przez On Board PR Ecco Network na podstawie badania opinii publicznej przeprowadzonego przez PBS DGA. Badanie wykonano na losowo dobranej, reprezentatywnej próbie dorosłych mieszkańców Polski.

Wrocławskie badania ruchuNajbardziej ruchliwi są mieszkańcy Księża, Kozanowa i Zakrzowa, w ciągu doby do Wrocławia wjeżdża 190 tys. samochodów, za najważniejsze dla komunikacja zbiorowej pasażerowie uznali modernizację istniejących i rozbudowę nowych tras tramwajowych. Ponadto mieszkańcy Wrocławia coraz chętniej jeżdżą rowerem. Takie wnioski płyną z kompleksowych badań ruchu, które przeprowadzono w 2010 i 2011 r. we Wrocławiu.

Wrocławski parking podziemny w formule PPPW lipcu ubiegłego roku Wrocław zawarł umowę na budowę parkingu podziemnego realizowanego w formule partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) w oparciu o ustawę o koncesji na roboty budowlane. Z końcem sierpnia tego roku trwały ostatnie przygotowania do rozpoczęcia zasadniczych robót budowlanych. Parking wykonywany w formule PPP jest pierwszym takim przedsięwzięciem we Wrocławiu. Jest też efektem blisko trzech lat prac nad wdrożeniem procedur partnerstwa publiczno-prywatnego, uwieńczonych powodzeniem dopiero w drugim rozstrzygnięciu postępowania na to zadanie.

Europejskie firmy budowlane– W Unii Europejskiej w 2010 roku nakłady inwestycyjne w sektorze budowlanym zostały obniżone o 3,6%, co według prognoz przełoży się na niewielki, bo maksymalnie 0,2% wzrost w 2011 roku. Dla wiodących europejskich firm budowlanych najlepszą metodą ograniczenia trudności jest rozszerzenie i zróżnicowanie obszarów działalności gospodarczej – wynika z raportu „Europejskie Potęgi Budowlane 2010”, przygotowanego przez firmę Deloitte.

Deloitte po raz kolejny przedstawił ranking 50 największych firm budowlanych w Europie, pod względem wielkości sprzedaży. Dodatkowo pokazał 20 liderów w branży pod względem ich kapitalizacji rynkowej. Pierwsze miejsce w rankingu, w którym kryterium była wielkość przychodów ze sprzedaży osiągniętych w 2010 r., zajęła francuska firma Vinci. Tuż za nią uplasowały się Bouygues (także z Francji) i Hochtief (z Niemiec).