Drogi i mosty

Krajowe programy zarządzania mobilnościąEuropejskie państwa różnią się od siebie pod względem tego, jak radzą sobie z zarządzaniem mobilnością w miastach. Aby uchwycić te różnice, jak również odnaleźć cechy wspólne, EPOMM wprowadziła Monitorowanie Zarządzania Mobilnością. W ten sposób gromadzone materiały i raporty mogą być źródłem informacji i rozwiązań, także służących wymianie doświadczeń pomiędzy krajami.

W celu pokazania i podkreślenia skuteczności zastosowanych metod zarządzania mobilnością, EPOMM przedstawiła odnoszące sukcesy krajowe programy. Projekty zostały podzielone na 3 kategorie tematyczne.

Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce w 2011 roku cz. IIW 2011 roku zdecydowana większość wypadków miała miejsce na drogach jedno-jezdniowych, dwukierunkowych – zdarzeń tych było 33 222, co stanowi 82,9% wszystkich wypadków, zginęło w nich 3 740 osób (89,3% ogółu zabitych), a 41 053 osoby zostały ranne (82,9%).

Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce w 2011 roku cz. IW 2011 roku w Polsce doszło do 40 065 wypadków drogowych, w których 4 189 osób zginęło, a 49 501 zostało rannych. Policji zgłoszono 366 520 kolizji. W porównaniu do roku 2010 nastąpił: wzrost liczby wypadków o 1 233, tj. o 3,2%, wzrost liczby zabitych o 282 osoby, tj. o 7,2%, wzrost liczby rannych o 549 osób, tj. o 1,1%, spadek liczby kolizji o 49 555, tj. 11,9%.

Najwyższy wskaźnik osób zabitych na 100 wypadków drogowych (18,6) osiągnęło województwo podlaskie, natomiast najniższy (6,9) – województwo śląskie. Najwyższy wskaźnik osób rannych na 100 wypadków drogowych (133,9) osiągnęło województwo dolnośląskie, natomiast najniższy (109,5) – zanotowano na terenie woj. kujawsko-pomorskiego.

Zarządzanie mobilnością – korzyści nad kosztamiWzrost Produktu Krajowego Brutto  powszechnie wiąże się z rozwojem transportu. Dlatego w spadku podróży samochodowych upatruje się zagrożenie dla kondycji gospodarczej kraju. Jednak analiza związku pomiędzy PKB i transportem samochodowym nie dowodzi, że wzrost gospodarczy następuje właśnie dzięki jego wykorzystaniu.

Dokument pt. „Czy redukcja celów podróży jest uzasadniona?” (Are VMT Reduction Targets Justified? VTPI, 2011) zawiera wiele interesujących przykładów (głównie z USA) wykazujących, że gospodarcza produktywność  regionów miejskich wzrasta wraz ze spadkiem udziału transportu samochodowego i zaplecza drogowego oraz równoczesnym zwiększeniem wykorzystania transportu publicznego.

GUS: badanie cen robót i obiektów drogowych oraz mostowychW grudniu 2011 r. w porównaniu do grudnia poprzedniego roku ceny produkcji budowlano-montażowej wzrosły o 1,8%. Zanotowano wzrost cen budowy budynków o 1,8%, robót budowlanych specjalistycznych o 1,7% oraz budowy obiektów inżynierii lądowej i wodnej o 1,6%. Wzrost cen w branży budowlanej analizuje dokument „Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych – grudzień 2011”, opracowany przez Główny Urząd Statystyczny.

Oświetlenie hybrydowe przejścia dla pieszych w PłockuMiejski Zarząd Dróg w Płocku doświetli wiosną tego roku przejście dla pieszych przy ul. Dobrzykowskiej za pomocą hybrydowego (słoneczno-wiatrowego) zestawu oświetleniowego. Jako źródło światła będą zastosowane w oprawie diody Power LED.

Innowacyjne zasilanie hybrydowe polega na wykorzystaniu energii pochodzącej ze słoneczno-wiatrowych systemów zasilania. Pomysł stosowania tego typu rozwiązań technologicznych w naszym kraju zrodził się kilka lat temu po przeprowadzeniu badań meteorologicznych, które wykazały, że Polska ma jedynie 1,5 Pick Sun Hours (PSH – średnia godzin słonecznych w przeliczeniu rocznym), a w okresie zimowym ilość docierającego do baterii solarnych światła jest stanowczo zbyt mała, by móc opierać się tylko na energii słonecznej.