Drogi i mosty

Polskie miasta będą przejezdne najwcześniej za cztery lata17,8 mld zł wyda sześć dużych polskich miast na modernizację dróg i sieci komunikacyjnej – wynika z szacunków GP. Największy budżet na remonty – 9,3 mld zł do 2013 roku – ma Warszawa. Większość z paraliżujących ruch, ale niezbędnych inwestycji, ma się zakończyć w 2013 roku.

Korki na drogach stały się już tak uciążliwe, że informacyjna stacja telewizyjna TVN24 zdecydowała się kupić helikopter. Po co? By pokazywać obrazki z zatłoczonych miast i pomagać kierowcom omijać samochodowe zatory.

Procedury i technologie zabezpieczania osuwiskOpracowania projektowe dotyczące zabezpieczeń stref osuwiskowych powinny charakteryzować się interdyscyplinarnością. Ponadto wymagają ścisłej współpracy wszystkich jednostek, na terenie których zidentyfikowano cały obszar osuwiska – to jedne z zasadniczych wniosków Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Technicznej „Problematyka osuwisk w budownictwie komunikacyjnym”, która odbyła się w Zakopanem w dniach 27–29 maja 2009 r.

Konferencję zorganizowało Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej Oddział w Krakowie, Koło Zakładowe SITK RP przy Rejonie Kraków Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad O/Kraków oraz Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa w Krakowie.

Nostryfikacja dyplomu i uprawnieniaInżynier X mieszka w  Stanach Zjednoczonych od 15 lat. W USA ukończył studia wyższe na kierunku technicznym. Ma za sobą kilka lat inżynierskiej praktyki zawodowej.

Podobnych życiorysów zawodowych jest z pewnością wiele. Inżynierowie pracujący za granicą wykorzystują swoje wykształcenie i doświadczenie zawodowe. Jednak jak będzie po powrocie do kraju, czy i w jaki sposób mogą nadal pracować w swoim zawodzie?

Zagraniczna praktyka stosowania geosyntetykówOcenę efektywności wbudowanych geosyntetycznych warstw pośrednich na nawierzchniach sztywnych prezentują poniżej opisane naprawy na dwóch eksperymentalnych odcinkach dróg w Belgii.

Naprawa na drodze eksperymentalnej Sint-Pieters-Leeuw

Sprawdzenie klawiszowania płyt wykazało wielkość ugięcia ponad 1 mm. Powstała zatem konieczność ustablizowania płyt, czego dokonano poprzez iniekcję cementową. Metoda „crack and seat”, tj. przekruszania płyt i zagęszczania, nie mogła być stosowana, ze względu na bliskość domów i obawy przed wstrząsami podczas kruszenia.

Zagraniczna praktyka stosowania geosyntetykówUtrwalenie powierzchniowe według doświadczeń Stanów Zjednoczonych jest dobrą technologią w poprawie stanu oraz przedłużaniu żywotności nawierzchni. Rosnąca liczba stanów stosuje obecnie tą strategię utrzymania, poszerzoną o układanie pod utrwaleniem geosyntetycznej warstwy pośredniej, która opóźniając występowanie spękań odbitych i stwarzając izolację przed wodą opadową, przedłuża żywotność nawierzchni. Istnieją już liczne, dobre doświadczenia w stosowaniu geosyntetyków do warstw asfaltowych układanych na gorąco, podczas gdy zastosowanie geosyntetyku w utrwaleniu powierzchniowym nie jest jeszcze w Stanach Zjednoczonych technologią dostatecznie skodyfikowaną.

PKD o regułach technicznychPrzeszkody blokujące inwestycje były identyfikowane już niejednokrotnie, ale w dynamiczniezmieniającej się rzeczywistości te działania muszą być prowadzone w sposób ciągły. Zgodnie z tym założeniem Polski Kongres Drogowy z końcem kwietnia tego roku zorganizował „Forum Przygotowania Inwestycji”, które obradowało pod hasłem „Jak przełamać bariery niemożności w budowie dróg w Polsce?” Efektem prac tego zgromadzenia jest obszerny dokument „Rekomendacje i wnioski”, który został przekazany Cezaremu Grabarczykowi – ministrowi infrastruktury, podczas uroczystości otwarcia XV Międzynarodowych Targów Autostrada-Polska w Kielcach.

Preambuła