Spis treści

 Architektura drogowa podkreślająca osobliwości chińskiego krajobrazu cz. IIW dwóch historycznych miastach w południowych Chinach znajdują się w ich centrach duże jeziora. Planiści chcąc zapewnić sprawny układ komunikacyjny musieli wziąć pod uwagę zarówno położenie jeziora, kierunki głównych relacji dróg szybkiego ruchu, jak też i chińską tradycję w dbałości o zabytki i kulturę.


Połączenia tunelowe w Nankin i Suzhou

W Nankin starej stolicy południowych Chin zaprojektowano szereg przejść tunelowych pod wodami Jeziora Xuanwu i wielopoziomowych rozwiązań komunikacyjnych połączenia dróg z ulicami o znaczeniu lokalnym. Oprócz ruchu tranzytowego i lokalnego, trzeba jeszcze było zapewnić sprawne i bezkolizyjne rozwiązania ruchu pieszego i rowerowego.

 

Fot. 24. Panorama miasta Nankin z Jeziorem Xuanwu i zabytkowymi budowlami
a) b)

Fot. 25. Wielopoziomowe węzły drogowe w centrum Nankin

Historia drugiego miasta Suzhou sięga czasów starożytnych, tj. VI w. p.n.e (obecnie mieszka tu ponad 6,3 mln ludzi). O mieście Suzhou mówi się, że jest „Wenecją wschodu”. Rzeczywiście jest to miasto z licznymi kanałami i ogrodami. Jeszcze w starożytności zbudowano w mieście sieć kanałów w celu kontroli i regulacji niskiego poziomu wód gruntowych. Tysiąc lat później wraz z ukończeniem budowy Wielkiego Kanału rozpoczął się złoty okres rozkwitu miasta, gdyż wybudowany kanał umożliwiał handel najcenniejszego towaru Suzhou, tj. jedwabiu do północnych Chin. Miasto gwałtownie zaczęło się rozwijać, wybudowano tu wiele eleganckich ogrodów i budowli. W miarę rozwoju budowano sieć regularnych, szerokich ulic, dostosowanych do natężonego ruchu. W ostatnich latach wybudowano tu szereg budowli użyteczności publicznej, dróg szybkiego ruchu i tuneli pod kanałami oraz jeziorami (fot. 26 – 31).

a) b)

Fot. 26. Szerokie przekroje poprzeczne ulic w mieście

 

a) b)

Fot. 27. Trasa spacerowa i Li Gong na Jeziorze JinLi

Fot. 28. Tunel pod Jeziorem JinLi Fot. 29. Sposób doświetlenia wjazdu do tunelu
 Fot. 30. Świetlna informacja dla kierowców o spadku  Fot. 31. Świetlna informacja dla kierowców o wzniesieniu


Świątynia Shibaozhai

Pagoda Pałac Orchidei (Lanruo Dian) znajduje się na zboczu pionowego klifu skalnego Shibaozhai, w miejscu gdzie rzeka Jangcy ma ostry zakręt w prawo. Kiedyś skalny klif znajdował się ok. 220 m nad wodami Jangcy. Po zbudowaniu Tamy Trzech Przełomów (2009 r.) woda w rzece podniosła się o 165 m, więc teraz dochodzi do stóp świątyni (fot. 32). Według legend klif skalny jest jednym ze świętych miejsc w Chinach. Pagoda natomiast stanowi klejnot chińskiej architektury, rozsławiając kulturę i historię kraju.

a) Shibaozhai w 1996 r. b) Shibaozhai w 2009 r. c) Shibaozhai w 2008 r.

Fot. 32. Shibaozhai i Pałac Orchidei

Pierwsza świątynia z klasztorem powstała za czasów panowania Dynastii Ming (1368-1644), natomiast centralną część świątyni i posągi Buddy ufundował Imperator Kangxi z Dynastii Qing, jako Fortecę Skarbu Kamiennego. Obecnie zachowaną drewnianą pagodę świątyni (Lanruo Dian) wybudował Imperator Qianlong z Dynastii Qing (ok. 300 lat temu). Świątynia wygląda jak wiekowa forteca i tworzą ją trzy części, a mianowicie: główna dolna brama wejściowa, pionowy trzon i sam szczyt fortecy. Do budowy skomplikowanego zawieszenia pagody na pionowym skalnym klifie wybudowano specjalne ramy podwieszane na stalowych łańcuchach i linach, mocowanych na szczycie skały.

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.