fileW dniach 7-8 marca w Krakowie odbywa się II Ogólnopolskie Forum Specjalistyczne "Asfalty w długowiecznych nawierzchniach drogowych - ASFALTY 2018". Spotkanie jest XXVIII wydarzeniem z cyklu KONFERENCJE SPECJALISTYCZNE nauka-praktyka-biznes.

 

file 1Forum ma za zadanie popularyzację wiedzy o właściwościach i zastosowaniach nowoczesnych, wysokojakościowych lepiszczy bitumicznych.

W programie znajdą się prezentacje przedstawiające przegląd światowych zastosowań asfaltów wysokomodyfikowanych polimerami i miejsce dotychczasowych osiągnięć Polski we wdrażaniu tych lepiszczy; omówienie wpływu lepiszczy asfaltowych na trwałość zmęczeniową nawierzchni i na przejazdy pojazdów przeciążonych oraz odporność na koleinowanie MMA z tego typu lepiszczami; wyniki aktualnych prac badawczych dotyczących zastosowań asfaltów drogowych i modyfikowanych w polskich warunkach klimatycznych; wymagania dla polskich asfaltów według amerykańskiej normy Superpave; zastosowanie dodatków do asfaltów.

Organizatorzy zamierzają także podjąć tematykę opłacalności stosowania droższych asfaltów modyfikowanych i wysokomodyfikowanych, zaprezentować doświadczenia wykonawców robót z realizacji wykorzystujących nowoczesne asfalty. Podaż i popyt na asfalty oraz wahania ich ceny to kolejny ważny temat, który powinien być poruszony w trakcie obrad.

Program

Podczas konferencji głos zabiorą m.in. dr hab. inż. Adam Zofka, prof. IBDiM, prof. dr hab. inż. Piotr Radziszewski z Politechniki Warszawskiej, dr hab. inż. Jan Król z Politechniki Warszawskiej, dr inż. Krzysztof Błażejowski z Orlen Asfalt oraz wielu innych przedstawicieli uczelni, instytutów, firm oraz administracji.

Portal edroga.pl jest patronem medialnym tego wydarzenia.

600x200 A18

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.