budowa 0113 października wiceminister infrastruktury i budownictwa Jerzy Szmit zapowiedział zaproszenie do drugiego etapu wykonawców zainteresowanych budową S19 na południe od Lublina. Dzień później, 14 października, minister Andrzej Adamczyk poinformował, że będą kontynuowane prace pozwalające ogłosić postępowanie przetargowe na ostatni, południowy odcinek trasy S3, aż do granicy polsko-czeskiej.

S19 na Lubelszczyźnie

Przed końcem października Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zaprosi wykonawców do składania ofert na trzy odcinki realizacyjne od Kraśnika do granicy z województwem podkarpackim, o łącznej długości 33 km. Umowa z wykonawcami trzech odcinków: Kraśnik – Janów Lubelski (18 km), obwodnica Janowa Lubelskiego (7 km) oraz Janów Lubelski – granica województw (8 km) zostanie podpisana w przyszłym roku.

W trakcie realizacji na terenie województwa lubelskiego jest 54,9 km dróg ekspresowych, a w przetargu kolejne 84 km. Z końcem listopada kierowcy skorzystają z zachodniej obwodnicy Lublina i tym samym ruch tranzytowy ominie centrum miasta. Łączna wartość inwestycji realizowanych i znajdujących się w przetargu to około 4,5 mld zł, a kolejne 2,3 mld zł to wartość  inwestycji na terenie wojewódzwa mazowieckiego prowadzonych przez lubelski oddział GDDKiA.

S3 na Dolnym Śląsku

- Bardzo się cieszę, że ta inwestycja wchodzi w obszar realizacji i kończą się dywagacje, czy uda się wybudować ten ważny fragment drogi z Bolkowa do Lubawki. Ta droga powstanie w ramach Programu Budowy Dróg Krajowych - powiedział minister Adamczyk.

Jak poinformował wiceminister Jerzy Szmit, budowa 31 km trasy S3 od węzła w Bolkowie do granicy Polski w Lubawce ma kosztować 3,2 mld zł. Inwestycja ma zostać ukończona do 2021 r.

- Będziemy  nadal próbowali pozyskać na budowę tego fragmentu wsparcie z unijnych funduszy - dodał wiceminister Jerzy  Szmit. Przypomniał, że Polska złożyła wniosek do Komisji Europejskiej o dofinansowanie budowy brakującego odcinka S3 w ramach programu CEF "Łącząc Europę".

Przyszła trasa ekspresowa, łącząca Bolków z Lubawką, jest ostatnim, nieskierowanym do realizacji odcinkiem drogi S3 w kierunku południowym. Jest to kluczowy fragment, mogący poprawić płynność ruchu oraz tranzytu na obszarach przygranicznych z Republiką Czeską, jak i zespołu portów Szczecin-Świnoujście z południowymi sąsiadami.

Kilka dni temu Jerzy Szmit poinformował także o budowie brakującego fragmentu drogi S3 do portu Świnoujście. Podkreślił również, że rząd chce połączyć polskie porty w Szczecinie i Świnoujściu z południem Europy, co jest ważne dla wszystkich regionów, przez które przebiega trasa S3.

Droga ekspresowa S3 docelowo będzie miała ok. 480 km i będzie przebiegać południkowo od zespołu portów morskich Szczecin – Świnoujście na północy, wzdłuż zachodniej granicy kraju, poprzez okolice Gorzowa Wielkopolskiego i Zielonej Góry, Lubina, Legnicy, Jawora, Bolkowa oraz Kamiennej Góry do południowej granicy Polski w Lubawce. S3 będzie mieć kontynuację na terenie Republiki Czeskiej w postaci autostrady D11 (dotychczas droga ekspresowa R11). Połączenie obu dróg realizowane jest na podstawie międzynarodowej umowy rządowej.

Droga ekspresowa S3 stanowi element korytarza paneuropejskiego. Jako fragment europejskiej trasy E65, wiodącej z północy na południe Europy, docelowo połączy Malmö w Szwecji, będące ważnym ośrodkiem gospodarczym i portowym, z południem Europy, z miejscowością Chania w Grecji.

Źródło: MIB

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.