edroga047Wyjazdowe posiedzenie rządu zakończyło dwudniową wizytę premier Ewy Kopacz i jej ministrów w Małopolsce. W trakcie jej trwania szefowie poszczególnych resortów odwiedzili m.in. Kraków, Tarnów, Zakopane, Nowy Sącz, Bochnię czy Nowy Targ.

Posiedzenie Rady Ministrów dotyczyło m.in. małopolskich inwestycji w ramach KRK NH2, Światowych Dni Młodzieży 2016 czy Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego. Rozwój województwa nie jest jednak możliwy bez nowych inwestycji drogowych, więc potwierdzono realizację kilku z nich:

Węzeł Poronin

Zawarte 18 sierpnia 2015 r. pomiędzy GDDKiA a władzami samorządowymi porozumienie w sprawie realizacji węzła Poronin na DK 47 (Zakopianka) ma poprawić płynność ruchu i poziom bezpieczeństwa na tej drodze.

Droga ekspresowa S7

Trwa budowa drogi ekspresowej S7 - wschodniej obwodnicy Krakowa. Inwestycja o długości 4,7 km połączy węzeł Igołomska (przy skrzyżowaniu z DK 79) z węzłem Christo Botewa. Oddanie do ruchu jest planowane w połowie 2017 r.
Droga ekspresowa S7 od Krakowa do granicy z województwem świętokrzyskim jest przewidziana do realizacji w latach 2017-2021. Prawdopodobnie jeszcze w tym roku ogłoszony zostanie przetarg na wykonanie całego odcinka drogi S7, podzielonego na trzy części, w systemie zaprojektuj i wybuduj. Po podpisaniu umowy kolejne 1-1,5 roku przeznaczyć trzeba będzie na wykonanie projektu i uzyskanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Sama budowa zajmie około 2-2,5 roku. Przewidywany czas uruchomienia drogi to rok 2021. Droga S7 na odcinku Kraków – Widoma będzie miała po trzy pasy ruchu w każdą stronę plus pas rezerwowy. Na pozostałym fragmencie wybudowane zostaną po dwa pasy ruchu w każdą stronę z rezerwą na ewentualne poszerzenie drogi.Koszt budowy 55,5 km nowoczesnej i bezpiecznej drogi został oszacowany na 2,65 mld zł.
Inwestycja została ujęta w projekcie Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023. Na kolejny ważny dla regionu odcinek S7 Lubień – Rabka o długości 16,8 km został ogłoszony przetarg.

Obwodnice

W ramach Programu Budowy Dróg Krajowych 2014-2023 są przewidziane do realizacji obwodnice: Zabierzowa na drodze krajowej nr 79, Zatora na DK 28/44, Nowego Sącza i Chełmca na DK 28, Dąbrowy Tarnowskiej na DK 73 oraz Skawiny na DK 44.

Poprawa bezpieczeństwa na Zakopiance

W miejscowości Gaj na DK 7 (Zakopianka) powstaje kładka dla pieszych, w miejscu uznanym za bardzo niebezpieczne. Koszt kładki wynosi ok. 5,8 mln zł, zakończenie jej budowy planowane jest na koniec listopada 2015 r. Na początku 2015 r. została oddana kładka dla pieszych w Jaworniku. Trwają przygotowania do budowy kolejnych 2 kładek w Głogoczowie i w Jaworniku.

Łącznik DK 94 z autostradą A4

Dostępność komunikacyjna A4, zwłaszcza dla inwestorów oraz mieszkańców Brzeska i południowej części województwa małopolskiego, zwiększy się dzięki budowanej łącznicy pomiędzy autostradą A4 a drogą krajową nr 4 w Brzesku. Zadanie jest planowane do ukończenia w grudniu 2015 r.

Źródło: KPRM/ Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.