edroga266W ogłoszonym 26 sierpnia 2015 Programie Budowy Dróg Krajowych zostało uwzględnionych 110 małopolskich inwestycji.

- Wszystkie inwestycje drogowe zapisane w kontrakcie terytorialnym dla województwa małopolskiego zostały uwzględnione w PBDK do 2023 roku - powiedział marszałek Marek Sowa. - Dla nas najważniejsza informacja to ta, że został poszerzony zakres prac na drodze krajowej nr 75 z Brzeska do Nowego Sącza. Ddo programu został wpisany cały przebieg tej drogi a nie tylko pierwszy odcinek Łososina - Nowy Sącz. Drugie zadanie, które zostało wprowadzone do programu, to obwodnica Skawiny – podkreślał marszałek. I dodał, że kolejną ważną inwestycją zaplanowaną na najbliższe lata jest budowa węzła drogowego w Poroninie.
 
Największe inwestycje w Małopolsce:
 
Droga ekspresowa S7 będzie realizowana na 3 odcinkach:
- Igołomska-Moczydło (granica województwa świętokrzyskiego) - projekt obejmuje budowę odcinka drogi ekspresowej S7 na terenie województwa małopolskiego po północnej stronie Krakowa od granicy województwa świętokrzyskiego do Krakowa (węzeł Igołomska/Ptaszyckiego), o długości około 55,5 km. Planowana droga to dwie dwupasowe jezdnie z możliwością dobudowy 3-go pasa ruchu na każdej z nich. Zaplanowano 9 węzłów: Książ, Miechów, Szczepanowice, Widoma, Łuczyce, Raciborowice, Kraków Mistrzejowice, Kraków Grębałów, Kraków Igołomska. W ciągu nowoprojektowanej drogi planowane są obwodnice: Książa Wielkiego, Miechowa i Słomnik.
Szacowany koszt budowy to około 2 900 mln zł.
Etap realizacji: 13 lipca 2015 r. wydana została ostateczna decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla tej inwestycji. 13.08.2015 został rozstrzygnięty przetarg na koncepcję programową dla tego zadania. Podpisanie umowy na wykonanie robót przewiduje się na II kwartał 2017r. Realizacja inwestycji planowana jest na lata 2017-2019.
 
- Kraków Christo Botewa (węzeł Rybitwy) – Kraków (węzeł Igołomska ) - budowa drogi ekspresowej S7 we wschodniej części Krakowa, w dzielnicach: Podgórze i Nowa Huta ma przejąć ruch tranzytowy z drogi krajowej nr 79 i przeprowadzić go nową drogą klasy S do autostrady A4 Katowice – Kraków – Rzeszów. Powstanie 4,5 km trasy głównej, 1,55 km nowej dwujezdniowej drogi krajowej nr 79 oraz przeprawa przez Wisłę o długości 700 metrów i dwa dwupoziomowe węzły: „Rybitwy” i „Igołomska”.
Koszt inwestycji niespełna 529 mln zł.
Etap realizacji: 22 lipca 2014 r. GDDKiA podpisała umowę z konsorcjum firm Strabag Sp. z o.o. oraz Heilit + Woerner Sp. z o.o. na realizację odcinka S7 węzeł Rybitwy – węzeł Igołomska we wschodniej części Krakowa. Droga ma powstać w ciągu 27 miesięcy od daty zawarcia umowy, nie licząc okresów zimowych (od 15 grudnia do 15 marca).
 
- Lubień – Rabka  - budowa drogi ekspresowej S-7 na odcinku  Lubnia - Rabka Zdrój na dł. 15,83 km oraz budowa drogi krajowej nr 47 na odcinku Rabka Zdrój - Chabówka dł. 0,87 km. Inwestycja podzielona zostanie na trzy odcinki. Osobno powstawać będą odcinki drogowe i dwukomorowy tunel.
Szacowany koszt inwestycji to 3 222 mln zł.
Etap realizacji: zostały ogłoszone przetargi na realizację trzech odcinków: odcinka I Lubień – Naprawa, odcinka II Naprawa – Skomielna i odcinka III Skomielna – Chabówka. Podpisanie umów jest planowane na 2016 rok. Tunel ma powstać w ciągu 54 - 60 miesięcy, pozostałe odcinki drogowe w ciągu 18-24 miesięcy z uwzględnieniem okresu zimowego.

Droga ekspresowa S1 Kosztowy – Bielsko–Biała z obwodnicą Oświęcimia – w przyjętym wariancie została uwzględniona obwodnica Oświęcimia wraz z mostem na Sole, połączenie jej z drogami wojewódzkimi 933 i 948 oraz drogą krajową 44, a następnie z budowaną obwodnicą północną. Teraz dla wybranego wariantu drogi ma być przygotowany raport oddziaływania na środowisko (planowane przygotowanie do końca roku 2015r.)

Zaplanowano budowę obwodnic: Zatora, Dąbrowy Tarnowskiej, Zabierzowa, Nowego Sącza i Chełmca, Skawiny.

Przebudowana zostanie droga krajowa nr 75 Brzesko – Nowy Sącz (Sądeczanka) – w programie został uwzględniony cały przebieg drogi z Brzeska do Nowego Sącza, w sumie 50 km.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.