i 4 mapaW połowie października ruszają pierwsze prace na budowie łącznika obwodnicy Inowrocławia. Oznakowano już drzewa przeznaczone do wycinki, uzgadniane są ostatnie pozwolenia oraz trwają dalsze prace projektowe.

Dodatkowo na tym odcinku przebadano wszystkie stanowiska archeologiczne i przejęto już wszystkie grunty pod inwestycję. Ułatwi to niewątpliwie i przyspieszy wykonawcy prowadzenie prac na budowie.

W związku z planowanymi robotami, kierowcy mogą spodziewać się w najbliższym czasie utrudnień na drodze pomiędzy Borkowem i Gnojnem, a w późniejszym okresie również na drodze krajowej nr 25.

Prawie 5-km trasa połączy się z wybudowanym prawie 19-km odcinkiem obwodnicy i ominie miasto od północy. Inwestycja zakłada budowę 1 węzła drogowego („Sławęcinek”), pięciu obiektów inżynierskich, w tym dwa nad liniami kolejowymi, a także przebudowę istniejącej sieci drogowej, budowę chodników i zatok autobusowych.

Umowę na projekt i budowę drugiego etapu obwodnicy Inowrocławia podpisano 10 sierpnia 2017 roku, a koszt inwestycji to prawie 94 mln zł.

Prace zakończą się pod koniec 2019 roku.

Źródło: GDDKiA O/Bydgoszcz

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.