edroga631Do 2020 roku Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego wyda na drogowe inwestycje ponad 650 milionów złotych. Program poprawy stanu dróg wojewódzkich już się rozpoczął. Za ponad 220 milionów, z wykorzystaniem dofinansowania unijnego oraz środków z budżetu Województwa Łódzkiego, zmodernizowano odcinki: Dęborzeczka – Inowłódz (DW 726) oraz Uniejów – granica województwa (DW 473).

W trakcie realizacji są rozbudowy dróg na odcinku Bolimowska Wieś – Skierniewice (DW 705), przejście przez Tomaszów Mazowiecki (DW 713), ulica Piątkowska w Zgierzu (DW 702) oraz rozbudowa DW 714 na odcinku Romanów – Brójce, stanowiąca dojazd do węzła Romanów na autostradzie A2.

- Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 705 między Bolimowską Wsią a Skierniewicami to największy obecnie projekt realizowany przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi. Odcinek ten to istotne połączenie na sieci tras wojewódzkich naszego regionu. Droga nr 705 prowadzi z jednego z największych miast regionu na Mazowsze, przecinając po drodze autostradę A2. Jest też istotnym uzupełnieniem tzw. odcinków bramowych, czyli tras wjazdowych do Łódzkiego. Są one swoistą wizytówką naszego województwa, a ich modernizacje przyczyniają się do integracji samorządów leżących na obrzeżach naszego regionu z jego pozostałą częścią – powiedział dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi Mirosłąw Szychowski.

Wizytówką rozpoczynających się prac oraz w przyszłości całego województwa, będzie nowy most na Warcie w miejscowości Warta. Obecny, pochodzący z 1982, jest w bardzo złym stanie technicznym i zagraża bezpieczeństwu. Burmistrz Warty, Jan Serafiński, opowiadał jak ważna jest to inwestycja. - Przede wszystkim ze względów przeciwpowodziowych - mówił Serafiński. - Przebudowa wałów, która miała miejsce w ostatnich latach, wymusza również zmiany w konstrukcji mostu. Teraz różnica poziomu wody przed i za mostem wynosi nawet 80 cm.

Nowy most będzie miał formę łuku i stalową konstrukcję o długości 220 metrów. Na czas jego budowy, przewidzianej do sierpnia 2018 roku, obok postawiony zostanie most tymczasowy. Wartość całej inwestycji wynosi blisko 37 milionów złotych.

- Podnoszenie standardu dróg wojewódzkich, wpływa nie tylko na komfort jazdy kierowców. Ma także wielki wpływ na jakość życia mieszkańców. Dzięki szerszej jezdni, nowym chodnikom, ścieżkom rowerowym, zatokom autobusowym, poprawia się stan bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu – tłumaczy marszałek Witold Stępień. - Zmodernizowane drogi, to także polepszenie warunków otoczenia dla wielu przedsiębiorstw. To również atut dla samorządów w rozmowach z potencjalnymi inwestorami. Zwiększa bowiem szansę ulokowania inwestycji w ich pobliżu. Modernizacje naszej infrastruktury transportowej mają więc pierwszorzędne znaczenie dla rozwoju całego, naszego regionu.
 
Projekty planowane do zgłoszenia, w celu uzyskania dofinansowania w 2016 roku:
- rozbudowa DW 715 – ul. BRZEZIŃSKA W KOLUSZKACH
- rozbudowa DW 713 na odcinku KUROWICE - UJAZD
- rozbudowa DW 716 na odcinku ROKICINY - STEFANÓW
- rozbudowa DW 484 na odcinku Bełchatów – Łękawa
 
Projekty planowane do zgłoszenia, w celu uzyskania dofinansowania w 2017 roku:
- rozbudowa DW 703 na odcinku CHRUŚLIN - BRZOZÓW
- rozbudowa DW 484 na odcinku ŁĘKAWA - KAMIEŃSK
- rozbudowa DW 485 na odcinku WĘZEŁ PABIANICE PŁD NA S8 – DŁUTÓW
- rozbudowa DW 726 – przejście przez INOWŁÓDZ
- rozbudowa DW 702 na odcinku PIĄTEK – ZGIERZ, I ETAP
 
Projekty planowane do zgłoszenia, w celu uzyskania dofinansowania w 2018 roku:
- rozbudowa DW 707 - budowa obwodnicy M. KURZESZYN
- rozbudowa DW 714 – budowa nowej drogi w śladzie drogi powiatowej NR 1164E (gm .Brójce)
- rozbudowa DW 710 na odcinku KONSTANTYNÓW Ł. - LUTOMIERSK
- rozbudowa DW 485 na odcinku DŁUTÓW - BEŁCHATÓW
- rozbudowa DW 703 – budowa obwodnicy M.PRAGA

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

Komentarze  
jerzyzwieży
0 #1 jerzyzwieży 2016-11-14 08:30
Ta informacja ma "przykryć" brak decyzji dla zachodniej ekspresowej obwodnicy Łodzi, łączącej A-2 z S-8 i A-1.
Rezygnacja z tej obwodnicy to poważny błąd w planowaniu ruchu drogowego w samym środku Polski, gdzie krzyżują się tranzyty z wszystkich kierunków Europy i Polski. Dla mnie np. to wydłużenie w czasie i dystansie przejazdu z Wielkopolski do Małopolski. Na pewno będę rezygnował z dojazdu na A-1 do Strykowa, aby stamtąd jechać na południe. Będę jeździł przez te Uniejowy, gdzie co kilometr jest ograniczenie do 40 km/h. Szkoda forsy na te lokalne drogi. Z punktu widzenia całej sieci drogowej i całej gospodarki Polski walka o poparcie polityczne mieszkańców województwa łódzkiego dla wojewody i marszałka nie ma uzasadnienia. Żadnego. Jeżeli chcą się ludziom podobać, to nie za nasze pieniądze.
Cytować | Zgłoś administratorowi
Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.