i 4 mapa10 sierpnia podpisana została umowa na projekt i budowę drugiego etapu obwodnicy Inowrocławia w ciągu dróg krajowych nr 15 i 25.

Prawie 5-km trasa połączy się z otwartym zaledwie miesiąc temu 19-km odcinkiem obwodnicy i ominie miasto od północy. Inwestycja zakłada budowę 1 węzła drogowego („Sławęcinek”), obiektów inżynierskich, a także przebudowę istniejącej sieci drogowej, budowę chodników i zatok autobusowych. W ramach prac wykonane zostaną również urządzenia ochrony środowiska.

Zadanie realizowane jest w systemie projektuj i buduj przez konsorcjum firm:  Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów KOBYLARNIA S.A. i MIRBUD S.A. Prace zakończą się pod koniec 2019 roku. Koszt inwestycji to prawie 94 mln zł.

Źródło: GDDKiA

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.