Spis treści

Urządzenia obsługi ruchu samochodowegoCiągi komunikacyjne, które służą do przemieszczania się pojazdów i nimi kierujących muszą być wyposażone w urządzenia, które zaspokoją potrzeby użytkowników, oraz spełniać  wymagania ich bezpieczeństwa. Lokalizacja urządzeń obsługi ruchu przy drodze stwarza dodatkowe utrudnienia dla kierowców ze względu na absorbowanie ich uwagi, co ma wpływ na pogorszenie warunków ruchu i bezpieczeństwa. Dlatego urządzenia te powinny być lokalizowane w oparciu o ustalone zasady, które gwarantowałyby pełne ich bezpieczeństwo i sprawność, oraz zapewniały ochronę pasa drogowego przed niewłaściwym zagospodarowaniem.

W tym celu GDDP w 1997 roku wydała Instrukcję Zagospodarowania Dróg, która ma służyć przy wyposażaniu  w urządzenia obsługi dróg wszystkich klas.

Do urządzeń obsługi ruchu zgodnie z Instrukcją Zagospodarowania Dróg zalicza się:

 • zatokę postojową,
 • przystanek autobusowy,
 • plac widokowy,
 • stację paliw,
 • zjazd,
 • miejsce wypoczynku i rekreacji,
 • przejście graniczne (PG),
 • stacja poboru opłat (SPO),
 • plac poboru opłat (PPO),
 • miejsce obsługi podróżnych (MOP).

W oparciu o projekt budowy autostrady A4 na odcinku Kraków – Tarnów omówione zostaną urządzenia obsługi ruchu w zakresie:

 • miejsc obsługi podróżnych (MOP),
 • placu poboru opłat (PPO),
 • stacji poboru opłat (SPO).

Urządzenia obsługi ruchu w dawnej Polsce

Podróżni  korzystający z ciągów komunikacyjnych od zarania wieków wymagali aby były one wyposażone w miejsca, które by pozwoliły spożyć posiłek i dać wypoczynek ludziom i zwierzętom przed dalszą podrożą. Dlatego nieodłącznymi elementami krajobrazu dawnej Polski były karczmy i zajazdy, które w większości należały do dworu lub plebana. Zajazd oprócz dużej izby z kominkiem, w której podawano głównie napoje alkoholowe, miał dwie, trzy niewielkie izdebki noclegowe i wielką stajnię dla koni podróżnych. Wszystko to mieściło się pod jednym dachem. Wyposażenie nie było w najwyższym standardzie, dlatego podróżny który  chciał  się dobrze wyspać i zjeść woził łóżko i kucharza.

Miejsca te były odpowiednikami obecnych Miejsc Obsługi Podróżnych i dzieliły się w zależności ukształtowania budynku na TYP I i TYP II.

Rys.1. Rozkład pomieszczeń w zajeździe TYP-u I Rys. 2. Rozkład pomieszczeń w zajeździe TYP-u II Fot.1. Widok przykładowego zajazdu

 

Odpowiednikami obecnych Stacji Poboru Opłat były  Rogatki ustawiane przy wjeździe do miast przez starostów, osoby prywatne, na których to pobierano myto.

Komentarze  
Gość
0 #1 Gość 2009-10-16 15:21
Widok przykładowego zajazdu na zdj. 1 NAPRAWDĘ IPONUJĄĄĄĄĄĄĄĄĄĄCY
sigma
Cytować | Zgłoś administratorowi
Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.