fireProtest działaczy Agro Unii rozpoczął się rankiem, 13 marca. Rolnicy zablokowali plac Zawiszy w Warszawie, a na jezdni położyli świńskie łby, rozsypali jabłka. Podpalili też opony i słomę, wywołując gęsty, czarny dym.

 

- Zarząd Dróg Miejski ocenia skalę zniszczeń nawierzchni - mówi money.pl Tomasz Demiańczuk, rzecznik warszawskiego ratusza odpowiedzialny za infrastrukturę. - Jeśli będzie konieczny remont Ronda Zawiszy, miasto będzie dochodzić zwrotu jego kosztów od organizatorów protestu - zapowiada.

Jak zaznacza Demiańczuk, nie wiadomo jeszcze, czy jezdnia została trwale uszkodzona po zapaleniu opon przez rolników z Agro Unii, ale prawdopodobnie w kilku miejscach asfalt został stopiony. - Jeśli konieczne będzie położenie nowej nawierzchni, koszty remontu będą znaczne - ostrzega.

- Na miejsce w tym celu został wysłany inspektor ZDM, ale jest jeszcze za wcześnie na ocenę ewentualnych zniszczeń, a tym bardziej kosztów - wyjaśnia Karolina Gałecka, rzeczniczka ZDM. - Będziemy na pewno o tym informować - zapowiada.

Więcej na: https://www.money.pl/gospodarka/protest-agro-unii-warszawski-ratusz-obciazy-organizatorow-za-uszkodzenia-nawierzchni-6358962237953665a.html

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.