Spis treści

Wykorzystanie materiałów z recyklingu opon do konstrukcji nasypów drogowychDo tej pory podstawową technologią zagospodarowywania opon samochodowych było ich palenie. Proces ten jest chyba najgorszą metodą utylizacji zużytych opon, pomimo wysokiej wartości energetycznej jaką posiada takie paliwo. Inną metodą ponownego wykorzystywania opon samochodowych jest ich przemiał i ponowne wykorzystywanie powstałego materiału.

Bazując na zdobytych doświadczeniach z wykonanych do tej pory projektach pilotażowych należy stwierdzić, iż wykorzystanie materiałów odpadowych do budowy nasypów drogowych ma bardzo duży potencjał ekonomiczny, jak również wiąże się z dużymi korzyściami dla społeczeństwa. W ramach tego artykułu przeprowadzona została ocena przydatności rozdrobnionych opon jako wypełnień nasypów drogowych w dużej skali.

Zagospodarowanie zużytych opon

Światowe zapasy zużytych opon ocenia się na ok. 10 milionów ton. W samej tylko Unii Europejskiej powstaje ok. 2,5 miliona ton zużytych opon rocznie. W Polsce w roku 2001 zostało wyprodukowanych  ok. 110 tysięcy ton zużytych opon, a w 2005 r. aż 131 tysięcy ton.  Porównując poziom zagospodarowania odpadów gumowych w Polsce (~31% w 2001 r.) i w krajach starej UE w 2001 roku (~65% 2001 r.) widać ogromny dystans jaki mamy do pokonania w tej dziedzinie. Ogromny potencjał zastosowania odpadów gumowych daje nam szeroki rozwój infrastruktury w naszym kraju.

Do tej pory podstawową technologią zagospodarowywania opon samochodowych było ich palenie. Cementownia Górażdże odkąd rozpoczęła spalanie opon, do tej pory przyjmuje ok. 12 tysięcy ton rocznie. Proces ten jest chyba najgorszą metodą utylizacji zużytych opon, pomimo wysokiej wartości energetycznej (7500 kcal/kG) jaką posiada takie paliwo. Podczas spalania do atmosfery wydzielane są ogromne ilości CO2 oraz niebezpiecznych związków chemicznych.

Inną metodą ponownego wykorzystywania opon samochodowych jest ich mielenie i ponowne wykorzystywanie powstałego materiału. Surowiec jaki powstaje podczas procesu recyklingu został sklasyfikowany ze względu na skład granulometryczny cząsteczek gumowych:

  • całe opony,
  • kawałki (>300 mm),
  • strzępy (50-300 mm),
  • chipsy (10-50 mm),
  • granulat (1-10 mm),
  • miał (<1 mm),
  • pył (<0,5 mm),
  • ścier (1-40 mm).

Materiał, którego badania oraz rzeczywista aplikacja została zaprezentowana w ramach referatu to najgrubsze frakcje, tj.: kawałki, strzępy oraz chipsy (fot. 1).

a) b)
Fot. 1. Materiał pochodzący z recyklingu opon.
a) Czipsy gumowe (10-50 mm), b) Granulat gumowy (1-10 mm).

W odpowiedzi na rosnące problemy środowiskowe związane z utylizacją odpadów w postaci zużytych opon samochodowych Centrum Technologiczne firmy Acciona Infrastrukturas we współpracy z Biurem Analiz i Rozwoju firmy Mostostal Warszawa opracowały i przetestowały technologię umożliwiającą ponowne wykorzystanie surowca pochodzącego z recyklingu, jako konstrukcji nasypów drogowych w dużej skali. Technologia, która obecnie z powodzeniem stosowana jest w Hiszpanii ma także duży potencjał wdrożeniowy w Polsce.

Poprzez realizację dofinansowanego przez Komisję Europejską projektu badawczego realizowanego w ramach programu Eco-Innovations Siódmego Programu Ramowego Badań i Rozwoju spółka Mostostal Warszawa chciałaby wdrożyć tę technologię poszerzając w ten sposób ofertę firmy. Projekt pod tytułem: RECTYRE „Used tyres valorisation as lightweight filler for embankments”, numer kontraktu: ECO/08/239011/SI2.535202, będzie realizowany przez 2 lata pomiędzy lipcem 2009 a czerwcem 2011 r.

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.