54be1472966d6b2ccfa2cf4cbb5650e3Jeszcze w tym miesiącu zostaną wznowione prace w zespołach roboczych, które opracowują Wzorcowe Warunki Kontraktowe w obszarach:

"Utrzymaj standard", "Roboty Budowlane" oraz "Projektowanie".

Prace zespołów roboczych przerwano z końcem września 2013 roku, a w październiku 2014 GDDKiA opublikowała wzorcowe warunki kontraktowe dla projektowania i tym samym zapowiedziała rozpoczęcie drugiego etapu prac zespołu roboczego ds. umów na projektowanie.

Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa poinformowała w tym tygodniu, że GDDKiA prześle do współprzewodniczących, reprezentujących organizacje branżowe, aktualnie obowiązujące wzorcowe warunki kontraktu w powyższych obszarach. W styczniu 2015 roku odbędą się spotkania przewodniczących powyższych zespołów i ustalony zostanie harmonogram prac.

Spotkanie kierownictwa GDDKiA z przedstawicielami Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa, Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa, Związku Pracodawców Branży Usług Inżynierskich i współprzewodniczącymi trzech zespołów roboczych ds. wzorcowych warunków kontraktu odbyło się w połowie grudnia ub.r.

Źródło: OIGD

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.