Spis treści

Nagrody „Pontifex Cracoviensis” przyznanePodczas gali w Filharmonii Krakowskiej 23 marca 2010 r. wręczono nagrody im. Sebastiana Sierakowskiego - „Pontifex Cracoviensis”. Nagroda jest wyróżnieniem przyznawanym osobom, które w szczególny sposób przyczyniają się do rozwoju polskiego mostownictwa. Została ona ustanowiona przez Oddział Małopolski Związku Mostowców Rzeczpospolitej Polskiej (ZMRP).

Tytuł nagrody „Pontifex Cracoviensis” nawiązuje do tytułu „Pontifex Maxismus”, który w starożytności nosił najwyższy kapłan i biskup w Rzymie (Pontifex Maximus - łac. najwyższy kapłan; dosłownie: najwyższy budowniczy mostów). Natomiast analogia do tego tytułu wynika z uznania Krakowa jako Małego Rzymu. Patronem tej nagrody ustanowiono Sebastiana Sierakowskiego – twórcę pierwszego publicznego mostu stałego na Prądniku Czerwonym w Krakowie (most powstał w XVIII wieku).

Oddział Małopolski Związku Mostowców Rzeczpospolitej Polskiej już po raz drugi przyznał nagrody „Pontifex Cracoviensis”. Pierwsza edycja tego konkursu miała miejsce w 2008 roku. W tegorocznej edycji w skład kapituły konkursowej poza przedstawicielami Zarządu Oddziału Małopolskiego ZM RP weszli również pierwsi laureaci tej nagrody. Konkurs został rozstrzygnięty w czterech kategoriach: Budowniczy Roku, Projektant Roku, Menadżer Roku i Debiut Mostowy Roku.

Janusz Niemiec

Nagroda „Budowniczy Roku” jest przyznawana osobom, które przyczyniły się do wybudowania najbardziej prestiżowych obiektów mostowych. Laureatem w tej kategorii został inż. Janusz Niemiec. W 1967 r. ukończył on Wydział Budownictwa Lądowego na Politechnice Krakowskiej. Rok wcześniej już rozpoczął pracę jako inżynier budowy w Przedsiębiorstwie Robót Kolejowych, w którym pracował do roku 1982 kolejno na stanowiskach kierownika budowy, głównego inżyniera i dyrektora Oddziału, prowadząc budowy obiektów mostowych kolejowych i drogowych. W latach 1984-1996 pracował w Kieleckim Przedsiębiorstwie Robót Mostowych na stanowisku dyrektora Oddziału. Koordynował prace związane z budową mostów i wiaduktów drogowych, m.in. estakady w Szczyglicach o długości 310 m, mostu przez Wisłę na stopniu Kościuszko o długości 185 m, mostu drogowego w Chabówce, a także prace związane z modernizacją dwóch mostów przez Wisłę w Krakowie - Grunwaldzkiego i Niepołomickiego. W latach1998-2001 pracował w firmie Mota&CA na stanowisku zastępcy dyrektora Kontraktu na odcinku Autostrady A4 Wrocław - Prądy, a w latach 2001-2003 w firmie KAMPAX A.S jako inspektor nadzoru na budowie autostrady A4 Południowe Obejście Krakowa – Węzeł Wielicka. Od 2003 r. do dziś pracuje w firmie Scott Wilson jako zastępca Inżyniera Rezydenta przy budowie drogi ekspresowej S69.

Obiekt mostowy w ciągu drogi S69

Janusz Niemiec ma już 44-letnią praktykę w budownictwie mostowym. Najważniejsze realizacje w których uczestniczył w ostatnim okresie to tunel drogowy w miejscowości Laliki pod wzniesieniem górskim Sobczakowa Grapa o długości 678 m oraz budowa obiektów mostowych w ciągu drogi ekspresowej S69.

Piotr Wanecki

Nagrodą „Projektant Roku” jest honorowana osoba, która zaprojektowała najciekawsze obiekty mostowe. Laureatem tej nagrody został inż. Piotr Wanecki, który w branży mostowej pracuje od 22 lat. W 1988 r. ukończył on Wydział Budownictwa na Politechnice Śląskiej w Gliwicach. Z uczelnią tą, a szczególnie z Katedrą Budowy Mostów związany był przez następne 14 lat. Projektował, uczestniczył w opracowywaniu ekspertyz i opinii technicznych, prowadził zajęcia dydaktyczne ze studentami. Od 1994 r. prowadził działalność gospodarczą w zakresie usług projektowych i nadzoru budowlanego. W ramach tej działalności, od roku 1998 do 2009, był stałym współpracownikiem firmy BBR Polska Sp. z o.o. W 2009 r. założył firmę projektową Wanecki Sp. z o.o. Zatrudnia kadrę o wysokich kwalifikacjach i szkoli młodych adeptów sztuki projektowej. Nadal współpracuje z Katedrą Budowy Mostów, wykładając przedmiot „Mosty betonowe” i prowadząc prace dyplomowe.

Most Św. Kingi przez Dunajec w ciągu połączenia drogi krajowej nr 87

W okresie swej działalności zawodowej był wielokrotnie nagradzany min. jako jedyny Polak zdobył drugą nagrodę w konkursie Międzynarodowej Federacji Betonu dla młodych inżynierów, w kategorii „projektowanie i konstrukcja”, za osiągnięcia w projektowaniu mostów w latach 1995-2000.

Najważniejsze projekty, jakie realizował w ostatnim okresie to: przeprawa przez Odrę wraz z dojazdami w ciągu Obwodnicy Śródmiejskiej we Wrocławiu - Most Milenijny (nagroda „Dzieło Mostowe Roku” 2004), Most Św. Kingi przez Dunajec w ciągu połączenia drogi krajowej nr 87 z drogą powiatową Chełmiec – Gołkowice (most tego rodzaju wybudowano w Polsce po raz pierwszy; jego długość wynosi 329 m, a rozpiętość głównego przęsła 143 m; nagroda „Dzieło Mostowe Roku” 2009), wiadukt WD-3 w ramach zadania „Budowa północnej Obwodnicy Śródmiejskiej we Wrocławiu” (całkowita długość to 87,5 m, a rozpiętość głównego przęsła wynosi 74 m), most przez Wisłę w 95 kilometrze autostrady A1 (całkowita długość to 1972 m, rozpiętość głównego przęsła wynosi 180 m).

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.