ITS 2Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił listę projektów, które otrzymały dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na „Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – ZIT”. Wśród dofinansowanych projektów znalazł się m.in. Katowicki Inteligentny System Zarządzania Transportem (ITS).

 

- Całkowita wartość projektu wyniesie ponad 56,4 mln zł, z czego 47,8 mln zostanie dofinansowana w ramach RPO, a wkład własny Miasta Katowice wyniesie 8,6 mln zł – mówi Małgorzata Domagalska, zastępca naczelnika Wydziału Funduszy Europejskich Urzędu Miasta Katowice.

Realizacja projektu, który ma zostać ukończony do połowy 2020 r. rozpocznie się w III kwartale tego roku. Przetarg na realizację w systemie „zaprojektuj i wybuduj” zostanie ogłoszony do 30 dni.

- Powstanie ITS będzie kolejnym krokiem w zakresie komunikacyjnej rewolucji w Katowicach. Ten system doskonale wpisuje się w inne nasze działania w zakresie transportu zrównoważonego, takie jak budowa czterech centrów przesiadkowych, zakup nowych autobusów, linia tramwajowa na południe miasta czy tez przebudowa dwóch wąskich gardeł na DK81 – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic. – Głównym celem ITS jest podniesienie atrakcyjności transportu publicznego oraz poprawa płynności ruchu na terenie miasta Katowice. Płynny ruch oznacza nie tylko zyski dla mieszkańców w postaci oszczędności czasu, ale także korzyści ekologiczne: mniejszą emisję spalin i hałasu. Z kolei pozyskanie prawie 48 milionów to świetna wiadomość dla naszego miasta. Te pieniądze pozostaną w budżecie i będzie można je spożytkować na inne cele, np. inwestycje w dzielnicach – dodaje prezydent Marcin Krupa.

ITS 1ITS zostanie wdrożony na terenie Katowic na wybranych ciągach ulic i skrzyżowaniach. Jego działanie w praktyce oznacza m.in.: automatyczne sterowanie sygnalizacją zapewniające optymalną płynność ruchu, bieżące informowanie o zatorach ulicznych, wprowadzenie priorytetu, tj. zielonego światła dla tramwajów na skrzyżowaniach, możliwość kierowania pojazdów komunikacji publicznej na trasy alternatywne, czy też bieżące informowanie o pasażerów w zakresie kursowania tramwajów i autobusów. ITS będzie kompatybilny z KISMiA (Katowicki Inteligentny System Monitoringu i Analizy), co zwiększy funkcjonalności obu systemów.

Przedmiot projektu obejmuje:
a) zaprojektowanie, budowę, dostawę i montaż elementów Systemu Zarządzania Ruchem (SZR) obejmującego wszystkie składniki niezbędne do współdziałania następujących podsystemów:
• podsystem obsługi systemów sterowania sygnalizacjami i znakami zmiennej treści.
• podsystem priorytetów dla komunikacji zbiorowej.
• podsystem zarządzania zdarzeniami drogowym i odczytu tablic rejestracyjnych.
• podsystem archiwizacji, analizy i planowania oraz informacji o sytuacji ruchowej.
• podsystem dynamicznej informacji parkingowej.
b) strojenie Systemu Zarządzania Ruchem dla osiągnięcia wymaganej funkcjonalności i użyteczności,
c) przeszkolenie pracowników Zamawiającego w sposób zapewniający samodzielną obsługę i bieżące utrzymanie SZR,
d) przygotowanie infrastruktury technicznej (sieci światłowodowej, Centrum Sterowania Ruchem) dla docelowej rozbudowy terytorialnej i sprzętowej.

Źródło: UM Katowice

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.